Sykdomslære (BIO300)

Sykdomslære omhandler hvilke prosesser/signalveier som er involvert når vi føler oss syke, eller gjør at patologiske forandringer opptrer. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BIO300

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

I emnet vil vi gå nærmere inn på hva skjer når kliniske symptomer oppstår, hvilke prosesser/signalveier er involvert når vi føler oss syke eller gjør at patologiske forandringer opptrer. Vi behandler eksempler fra kreftutviklingen, auto-immune sykdommer, hjerte/kar, nevrologiske sykdommer og diabetes.

Læringsutbytte

  • Forstår hvordan celler reagerer mot endring i nærmiljøet 
  • Forstår årsak, utviklingen, morfologien og kliniske betydning av endringer i kroppen/vev og celler
  • Lære å forstå og gjenkjenne sykdommer i hjerte, lunge, spyttkjertel, fordøyelses systemet, og nervesystemet 
  • Forstå hvordan omgivelses faktorer og næring kan forårsake sykdommer 
  • Lære mer om biologien bak kreft utviklingen 
  • Gjenkjenne celleforandringer både makroskopisk og mikroskopisk 

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BIO100 Cellebiologi, BIO110 Anatomi og fysiologi

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk presentasjon
Studenten skal gi en obligatorisk presentasjon (5 minutter). Denne må være godkjent for at studenten skal få adgang til eksamen

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Emiel Janssen

Faglærer:

Emiel Janssen

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Studieprogramleder:

Cathrine Lillo

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke på SUS, noen forelesninger på avdeling for patologi (se på organer og i mikroskop).

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Biologisk kjemi - master i realfag
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto