Sensorer og måleteknikk (ELE230)

Introduksjon til ulike prinsipper for måle- og sanseapparater.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ELE230

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kurset dekker de grunnleggende sensortypene, de fysiske konseptene som ligger til grunn for ulike sensorsystemer, datahåndtering, praktiske anvendelser av måling, samt diskusjoner om begrensninger og feilkilder.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette kurset skal studenten ha kjennskap til:

 • forskjellige måleenheter
 • forskjellige typer sensorer (dvs. treghetssensorer, fysiologiske sensorer, miljøsensorer, smarte sensorer og biosensorer)
 • forskjellige målemetoder (dvs. HW-basert eller radiosignalbasert)
 • feilkilder, støy, nøyaktighet og oppløsning
 • grunnleggende oversikt over biomedisinske systemer
 • de fysiske prinsippene bak de forskjellige sensortypene
 • kalibrering av sensorer og instrumenter
 • grunnleggende konsepter i signalbehandling
 • introduksjon til kommunikasjonprotokoller (f.eks. seriell, Bluetooth, WiFi, Zigbee osv.)
 • analyse av tidsserier
 • introduksjon til bruk av data/signaler/tidsserier i maskinlæring
 • eksempler på anvendelser av sensorer, f.eks. bevegelse basert på treghetsmåling, strømningsmålinger, blodtrykk, målinger av luftveiene eller måling av hørsel.

Som en del av laboratorieaktiviteten vil studentene programmere og bruke en Arduino for å gjøre praktiske målinger.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE100 Elektroteknikk 1, ELE130 Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Teoriøvinger, Laboratorieøvinger
6 obligatoriske teoretiske øvinger. 3 obligatoriske laboppgaver.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Florenc Demrozi

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Didrik Efjestad Fjereide

Studieprogramleder:

Tormod Drengstig

Emneansvarlig:

Tom Ryen

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og 2 timers laboratoriearbeid i uken.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Instrumenteringssystemer (ELE380_1) 10

Åpent for

Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Medisinsk teknologi - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto