Geoscience Applications (GEO906)

Kurset tar for seg innhenting, behandling og fortolkning av geologiske data, samt hvordan disse formidles og brukes i beslutningstakelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

GEO906

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Utvalgte, grunnleggende temaer innenfor:

- Sekvensstratigrafi og avsetningssystemer

- Strukturell geologi

- Petrografi og geokjemi

- Utforskende geofysikk og petrofysikk

- Sub-overflatisk fortolkning

- Geostatistikk og beslutningsanalyse

- Konstruksjon av geomodeller

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne forstå de grunnleggende begrepene i de viktigste temaområdene innenfor petroleumsgeologi, og forstå hvordan disse anvendes i forskningen. Studentene skal ha en fullstendig forståelse av hvordan geologiske data er innhentet, behandlet og fortolket for å ta beslutninger om utforskningen av-, og utnyttelsen av hydrokarboner.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Sedimentologi, strukturell geologi og geofysikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon 1/1 45 Minutter Bestått/ Ikke bestått Alle

I samråd med studenten definerer veileder av doktorgradsstipendiaten temaet i begynnelsen av emnet. Følgelig kan den muntlige presentasjonen være offisiell eller uoffisiell (med eller uten publikum).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lisa Jean Watson

Arbeidsformer

I løpet av det akademiske året skal studententene delta på utvalgte forelesninger som skal dekke temaene ovenfor og/eller finne litteratur som er relevant i forhold til innholdet.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto