Sosial og emosjonell kompetanse (HH100)

God fagkompetanse er viktig, men ikke tilstrekkelig for å lykkes i arbeidslivet. I tillegg trenger vi sosial og emosjonell kompetanse, som handler om å kunne forstå, kommunisere og samhandle godt med andre mennesker i ulike situasjoner. Denne kompetansen er ikke bare sentral for å lykkes og trives, men også for å få gjort jobben og utvikle egne og andres kunnskap og ferdigheter. Vi bruker sosial og emosjonell kompetanse når vi skal presentere oss, når vi skal forstå hva andre mener, når vi vil at andre skal skjønne hva vi selv vil, når vi skal finne løsninger sammen og når vi skal forhindre eller løse opp i konflikter.

Sentralt i dette emnet er å bygge den nødvendige sosiale og emosjonelle kompetansen for å håndtere individuelle oppgaver, samarbeide med andre, og å fungere godt i en gruppe. Kurset inneholder også innføring i metoder og teknikker for å håndtere vanskelige situasjoner, og konfliktene som kan oppstå når man er uenige om løsningene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

HH100

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

4

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kurset har fire samlinger, en i begynnelsen av hvert semester de to første studieårene av bachelorutdanningen, med følgende tema:
 • Teamarbeid:
  • Hva er teamarbeid, og hva skal til for at vi kaller noe teamarbeid?
  • Hvorfor er samarbeid vanskelig?
  • Hva er de vanligste fallgruvene i team og teamprosesser?
  • Hvordan kan en løse konflikter i samarbeidssituasjoner?
 • Studieteknikk:
  • Hvordan lære effektivt?
  • Hvordan mestre (få energi til) selvstudium
  • Hvordan få optimalt utbytte av læring i grupper
 • Motivasjon
  • Retning, energi og utholdenhet
  • Hvordan sette mål?
 • Hvordan gi og få tilbakemeldinger

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kunnskap om faktorer som påvirker kommunikasjon, samarbeid og teamprosesser
 • Kunnskap om gruppedynamikk
 • Kunnskap om motivasjon og metoder mestring og utvikling
 • Teori om individuell læring og læring i grupper

 

Ferdigheter:

 • Ferdigheter i etablering og samarbeid i grupper og team
 • Trening i konfliktløsing i grupper og team
 • Øvelse i presentasjonsteknikk
 • Teknikker for å gi og motta tilbakemelding
 • Studieteknikk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Kurset har obligatorisk deltakelse, men ingen skriftlige eller muntlige vurderinger utover aktiv deltakelse i grupper i samlingene.

Fagperson(er)

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto