Innføring i engelsk språk (LENG145)

Emnet gir studentene en innføring i teoretisk engelsk grammatikk, språklære og sentral terminologi for å beskrive setningselementer, setningstyper, leddsetninger, adverbialer og det engelske verbsystemet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LENG145

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet gir studentene en innføring i teoretisk engelsk grammatikk, språklære og sentral terminologi for å beskrive setningselementer, setningstyper, leddsetninger, adverbialer og det engelske verbsystemet. Emnet tar opp flere momenter som ofte gir norske engelskstudenter problemer, spesielt forskjeller i bruken av pronomen og artikler, samt presens, fortids- og fremtidsformer, de modale hjelpeverbene, og passivformer. Studentene skal analysere og diskutere engelsk språkbruk i korte, skriftlige tekster. I tillegg skal studentene lære å bruke teknikker for å oppnå presisjon i språk og tekstbinding.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne

 • identifisere de ulike elementene i en engelsk setning
 • identifisere de ulike engelske leddsetningstypene
 • identifisere de tre ulike engelske setningstypene
 • identifisere struktur, språklig presisjon og tekstbinding i skriftlige tekster
 • identifisere viktige områder innen engelsk grammatikk og språkbruk som byr på problemer for norske engelskstudenter

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne

 • bruke de tre ulike engelske setningstypene for å oppnå variasjon i språket
 • bruke teknikker for å oppnå presisjon i språk og tekstbinding
 • bruke grammatisk terminologi på en korrekt måte til å beskrive engelsk grammatikk og språkbruk
 • forklare viktige områder innen engelsk grammatikk og språkbruk som byr på problemer for norske engelskstudenter
 • bruke artikler og pronomen, presens, fortids- og fremtidsformer av aktive og passive verbformer, samt de engelske modale hjelpeverbene, på en korrekt måte
 • analysere og diskutere engelsk grammatikk og språkbruk i korte, skriftlige tekster
 • ta i bruk oppslagsverk og grammatikkbøker for å forbedre sin skriftlige engelsk

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne

 • beskrive strukturer i det engelske språket, og gjøre rede for korrekt språkbruk ved hjelp av terminologi fra faglitteratur og seminarer
 • benytte varierte setningstyper, og uttrykke seg skriftlig på en tydelig, nøyaktig og konsis måte

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter solid kompetanse i skriftlig og muntlig engelsk.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Ferdigheter i engelsk språk og akademisk skriving utgjør grunnlag for vurdering i tillegg til kursinnholdet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Midtsemesterinnlevering

En midtsemester innlevering (vurdert bestått / ikke bestått) må være bestått for å gå opp til skriftlig eksamen. 

Regelmessig oppmøte anbefales sterkt, da praktiske øvelser utgjør en viktig del av kurset.

If the assignment is assessed as not approved on the first attempt, students are given one opportunity to submit a revised assignment.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Nancy Marie Wood

Faglærer:

Sigbjørg Bøe

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

To forelesninger og et arbeidsseminar hver uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Innføring i engelsk språk (ENG145_1) 15
Innføring i engelsk språk (ENG100_1) 10
Innføring i engelsk språk (MENG100_1) 10
Engelsk språkbruk med didaktikk (ENG180_1) 5
Engelsk språkbruk med didaktikk (MENG180_1) 5
Innføring i engelsk språk (ÅEN100_1) 10

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto