Environmental Engineering Process Lab (MLJ615)

Dette emnet er et rent laboratoriekurs der målet er å etablere teoretisk forståelse for å kunne utføre laboratorieskala tester relevante for analyse, design og drift av rensetekniske prosesser benyttet i vann og avløpsbehandling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MLJ615

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Laboratorieøvelser og eksperimentelle teknikker for evaluering av rensetekniske prosesser for vann og slam gjennomgås og utføres: Sedimentering, koagulering og flokkulering, adsorpsjon, absorpsjon, membranfiltrering, desinfisering, respirometri, algevekst, biometanpotensiale.

Læringsutbytte

Teoretisk forståelse av eksperimentelle metoder for evaluering av prosesser og design av rensetekniske prosesser. Kunne utføre metoder for testing av substratkvalitet og tester for design og drift av enhetsprosesser for behnadling av råvann, avløpsvann, og organisk slam. Generell kompetanse som terminologi, mekanistisk forståelse utstyrsbruk, praktisk og teoretisk analyse utvikles og evalueres. Laboratorieferdigheter vil utvikles. I tillegg vil studentene lære å formulere og strukturere vitenskapelige rapporter basert på funn i lab.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MLJ500 Vannkjemi, MLJ520 Miljømikrobiologi, MLJ530 Miljøprosess analyse
Det er anbefalt at man følger kursene MLJ610, MLJ630 og MLJ640 parallelt med dette emnet.

Eksamen / vurdering

Laboratorierapporter

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Laboratorierapport A 1/2 Bokstavkarakterer
Laboratorierapport B 1/2 Bokstavkarakterer

Det er totalt ni lab-øvelser med tilhørende rapporter som skal gjennomføres og innleveres i emnet. De to siste lab.rapportene er karaktergivende og danner grunnlaget for studentens endelige karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorierapporter 1-7

Syv lab-øvelser skal gjennomføres og lab-rapporter må godkjennes før man får adgang til de to lab-rapportene som danner grunnlaget for karakteren i emnet.

Merk: Ekskursjoner tilknyttet lab er sterkt anbefalt, men ikke obligatoriske.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ilke Pala Ozkok

Faglærer:

Roald Kommedal

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Erling Berge Monsen

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

En serie (10) av laboratorieøvelser og rapportering. Lab-øvelsene gjennomgås i forelesning før hver øvelse.

Åpent for

Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto