Offshore Engineering in the Arctic (OFF650)

Studentene vil ha følgende kunnskap etter dette kurset:

Ha grunnleggende kunnskap om miljøbelastninger på offshore -strukturer i Arktis. Ha grunnleggende forståelse av ismekanikken og materialegenskapene i arktiske forhold. Få oppdatert informasjon om olje- og gassressurser i Arktis. Arktisk lov og logistikk er også en del av dette kurset.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

OFF650

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kurset dekker prosjektering og operasjon av offshore konstruksjoner og fartøy for utvikling av ressurser i Arktis

Følgende tema er inkludert:

 • Bærekraftig utvikling av ressurser i Arktis
 • Arktis og klimaforandringer
 • Prosjekteringsgrunnlag for konstruksjoner i Arktis

  • Utfordringer knyttet til fysisk miljø i Arktis
  • Spesielle utfordringer med is; typer av is og egenskaper
 • Mennesket i møte med kaldt klima
 • Prosjektering av fartøy for Arktis
 • Vinterisering av fasiliteter
 • Materialer for kaldt klima
 • Utfordringer ved utvikling av olje- og gassressurser i Arktis
 • Operasjoner og logistikk i Arktis
 • Vedlikehold strategi i Arktis
 • Søk og redning i Arktis
 • Arktisk lovgiving

Læringsutbytte

Læringsutbyttet inkluderer følgende aspekter:

Kunnskap

 • Ha grunnleggende kunnskap om effekten av kaldt klima på konstruksjoner og fartøy
 • Ha en grunnleggende forståelse av egenskaper til is og materialer for bruk i kaldt klima
 • Få bakgrunn for vurdering av aspekter relatert til utvikling av olje- og gassressurser i Arktis
 • Ha en grunnleggende kunnskap om Arktisk lov og logistikk

Ferdigheter

 • Ferdigheter i å forvalte offshore konstruksjoner og fartøy i Arktis

Generell kompetanse

 • Kompetanse til å forstå prosesser som pågår i Arktis som skyldes klimaforandringer
 • Kompetanse utviklet gjennom forelesninger og prosjektarbeid knyttet til ett relevant tema

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skritlig eksamen og prosjekt

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Written exam 3/5 3 Timer Bokstavkarakterer Alle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt., Godkjent kalkulator,
Prosjekt 2/5 Bokstavkarakterer

Studentene må levere en prosjektrapport på slutten av semesteret i tillegg til den skriftlige eksamen. Studentene skal bestå både skriftlig eksamen og prosjektrapport.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tre obligatoriske innleveringer
3 obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne delta på den skriftlige eksamen.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Offshore Field Development Technology - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto