Ph.d. prosjektemne i maskinteknikk og materialteknologi (OFF915)

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet maskinteknikk og materialteknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

OFF915

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Innhold i emne defineres for kandidaten(e) og vil fokusere på temaer som er relevant til forskningsretningen i PhD studie.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Master i Konstruksjoner og Materialer, fordypning maskinkonstruksjoner.

Eksamen / vurdering

Rapport og presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Presentasjon 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Både rapporten og presentasjonen må være bestått for å få endelig karakter i emnet. 

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Dimitrios Pavlou

Emneansvarlig:

Ove Mikkelsen

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Emneansvarlig:

Vidar Folke Hansen

Emneansvarlig:

Hirpa Gelgele Lemu

Arbeidsformer

Emne undervises med selvstudie på utvalgte temaer i form av seminarer, presentasjoner og prosjektarbeid.

Åpent for

Studenter som er registrert på doktorgradsprogrammet innen relevant fagområde kan ta emnet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto