Innovasjon og prosjektforståelse (TN910)

Hensikten med kurset er å bevisstgjøre PhD-kandidatene om de praktiske implikasjonene av deres forskning. Dette innebærer å forstå hvordan forskningsresultater kan lede til innovasjon, d.v.s. implementeres for å oppnå den tilsiktede nytteverdi for samfunnet. En annen hensikt er å øke kandidatenes bevissthet om de videre samfunnsmessige implikasjonene av forskning og innovasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TN910

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kursinnholdet er primært rettet mot PhD-studenter innen naturvitenskap og teknologi men kan også passe for andre fakulteter.

Temaer som dekkes i emnet er bl.a.:

 • Definisjoner av innovasjon og forskjellige verdier av innovasjon i forskning
 • Innovasjonsteori og dens hovedaktører
 • Innovasjon gjennom tidene
 • Interessenter og sosial konstruksjon av teknologi
 • Rettigheter og plikter knyttet til Technology Transfer i forskning
 • Prosjektplanlegging og -ledelse i forskningsprosjekter

Læringsutbytte

Etter å ha tatt faget skal kandidatene mestre følgende:

Kunnskap

 • Kjennskap til verdien av innovasjon i forskning
 • Innsikt i innovasjonsteori og hovedaktører
 • Kjenne hovedtrekkene til innovasjon gjennom historien
 • Kjenne til rettigheter og plikter knyttet til Technology Transfer i forskning

Ferdigheter

 • Kunne forstå viktige problemstillinger knyttet til styring av komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter (G2)
 • Kunne vurdere behovet for, ta initiativ til og drive innovasjon (G5)

Generell kompetanse

 • Evne til å kombinere ferdigheter over flere disipliner

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kurspaper 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studentene skal innlevere et paper som kreves godkjent for at emnet skal bestås.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Knut Erik Bang

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, samlinger og ledet selvstudium.

Åpent for

Kurset er obligatorisk for kandidater ved UiS sitt PhD-program i naturvitenskap og teknologi. Andre PhD-kandidater kan også gis adgang til kurset etter søknad.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto