Hopp til hovedinnhold

Støtteinstrument - Dirigering BAM312D

BAM312D Støtteinstrument regnes primært som et støttefag for studenter på studieretning dirigering til

  • Instrumentalt hovedområde - dirigering (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes i utgangspunktet som obligatoriske støtteinstrument.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BAM312D

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Støtteinstrumentfaget regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing).

Klaver eller sang er obligatorisk instrument (evt cembalo/orgel). Fakultetet i samråd med fagseksjonene kan ut fra faglige eller ressurshensyn anbefale og legge til rette for andre støtteinstrument eller andre former for supplerende instrumental/vokalundervisning.

Læringsutbytte
Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å
  • fremføre stykker på instrumentet av elementær vanskelighetsgrad.
  • kjenne til bruken av sitt biinstrument i samspill.
  • utføre skalaer og arpeggioer i alle dur- og molltonearter i to oktaver.
  • gjøre enkle transponeringer.
  • elementært prima vista-spill.
  • elementært besifringsspill.
  • demonstrere begynnende ferdigheter i partiturspill.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - D 1/1 10 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Utøvende eksamen med omfang på 10 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent obligatoriske aktiviteter. Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet, i henhold til UKs fraværsreglement.
Fagperson(er)
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Arbeidsformer
Individualundervisning, egenøving, akkompagnement / samspill.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto