Hopp til hovedinnhold

Kreative samspillsprosesser I BAM4309

I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BAM4309

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere dette i ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Faget skal ha en stor grad av muntlig tilnærming og bygge på en lytte-, klappe-, synge-, spille-metodisk grunntanke. Refleksjoner rundt ulike innstuderingsteknikker og praktiske øvelser basert på studentenes komposisjoner er en sentral del av faget. Hver student komponerer en låt og leder ensemblet i innstuderingen.  
Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

  • Inspirere ensemblet til kreative prosesser og bidra konstruktivt til utvikling av musikalske idéer.  

Kunnskaper 

  • Ha kunnskaper om funksjonelle komposisjonsteknikker for mindre ensembler  
  • Ha kunnskaper om ulike innstuderingsteknikker

 Ferdigheter 

  • Lede en ensembleøvelse og lære ensemblet komposisjoner ved hjelp av gehøret (lytte-, klappe-, synge-, spille-metodikk).    
  • Komponere musikk for mindre ensembler 
  • Benytte ulike improvisasjonsteknikker i ensemblet
Forkunnskapskrav
Bestått første avdeling. 
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeinnlevering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Mappeinnlevering. Studenten leverer en ferdig komposisjon som er arrangert ut for ensemblet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Gruppetimer med samspill. Veiledning i forhold til låtskriving og felles uttrykk i ensemblet. Veiledning i komposisjon/låtskriving for ensemblet.     Det vises til UKs krav til fremmøte. De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).    For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en spilleliste/konsertprogram/refleksjonstekst innen oppsatt frist.    Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.   
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Thomas Eide Torstrup
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Selvstendig arbeid i selvvalgt ensemble. Skrive musikk til ensemblet og lede øvingsprosessen. 
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto