Hopp til hovedinnhold

Ensemblespill II - Jazz BAM4402J

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon.  

Det utarbeides årsplaner for prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil derfor kunne være forskjellige for hver student.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BAM4402J

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet består av innstudering av jazzrelatert repertoar med tanke på å utvikle en stilistisk bredde innen ensemblespill. Det kan åpnes for at studentenes egne komposisjoner og arrangementer kan brukes i emnet. 

Det utarbeides årsplaner over prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil kunne være forskjellig for hver student. 

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

  • Ha god kjennskap til samspillsmekanismer og didaktiske arbeidsmåter i improviserende ensembler 
  • Kjenne til innstuderingsteknikker 

Kunnskaper 

  • Ha god oversikt over ulike stilretninger og repertoar 
  • Kjenne til grunnleggende musikkdramaturgi 

Ferdigheter 

  • Demonstrere gode instrumentale og musikalske ferdigheter i interaksjon med andre 
  • Kunne bidra med arrangementer og komposisjoner tilpasset ensemblet 
  • Kunne innstudere repertoar og lede ensemblet 
  • Kunne sette sammen et helhetlig musikkdramaturgisk repertoar  
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamenskonsert - jazz/improvisasjon 1/1 30 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Eksamen er en avsluttende konsert med et program på ca 30 minutter for jazzstudenter. Eksamensvurdering kan gjøres i sammen med med BAM141J og BAM4401J.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves 100% fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende underveisvurdering, konserter og aktiviteter. Det vises ellers til UK's fraværsreglement.

Ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/spilleliste innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Wayne Thomas Brasel
Avdelingsleder UK: Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer

Egenøving, samspill i ensemble, veiledning av ensemble ved en ansvarlig kursholder, deltakelse på seminarer, workshops og konserter. Studiet setter høye krav til studentens evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ til samspillsaktiviteter og instruksjon. 

I begynnelsen av hvert semester vil det bli arrangert et møte med alle studenter der de blir delt opp i egnede grupper. Hver student deltar i minst ett fast ensemble. Ensemblet kan skifte etter hvert semester eller man kan ha det samme over ett år. Hvert ensemble vil få en ansvarlig lærer som kursholder.  

Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto