Musikkproduksjon (BFJ303)

Emnet gir en innføring i musikkopptak og musikkproduksjon innen forskjellige musikkgenre.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BFJ303

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av forelesninger, workshops og praktiske innleveringsoppgaver, og dekker følgende områder

 • Hovedmikrofonopptak
 • Stereoteknikk
 • Surroundopptak
 • Multimikrofonteknikkopptak
 • Bruk av lydprosesseringsverktøy
 • MIDI
 • Nedmiks
 • Mastering

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Kunnskap om musikkproduksjon innen forskjellige genre: opptak og miks av forskjellige musikkgenre, musikkinstrumenter og bruk av utstyr for musikkproduksjon.
 • Kunnskap om opptak med hovedmikrofonteknikk og multimikrofonteknikk, nedmiks og mastering.
 • Kunnskap over mikrofonfonbruk ifm. musikkopptak av forskjellige instrumenter og ensembler, og bruk av prosesseringsverktøy ifm. miks og ferdigstilling av produsert musikk.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne velge riktig mikrofonteknikk for forskjellige typer musikalske genre og musikkinstrumenter.
 • Studentene skal kunne bruke lydproduksjonsutstyr og programvare for opptak, redigering og nedmiks av musikkopptak.
 • Studentene skal kunne lytte kritisk og gjøre profesjonelle vurderinger av musikkopptak.

Generell kompetanse

 • Studentene skal ha lært seg å arbeide i team og forstå samspillet mellom de involverte i en musikkproduksjon.
 • Studentene skal kunne sammenligne og vurdere ulike produksjonsformer innen musikk.
 • Studentene skal også ha lært seg å ta ansvar for en produksjonsprosess fra planlegging til ferdig produkt, inkludert kontakt med musikere for planlegging av opptaksprosjekter.

Forkunnskapskrav

BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BFJ202 Flerkameraproduksjon, BFJ203 Audiovisuell fortelling 2

Anbefalte forkunnskaper

BFJ301 Audiovisuell fortelling 3

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer

Mappeevaluering av musikkproduksjoner.Konteeksamen vil foregå på lik måte som ved gjennomføring av ordinær eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sindre Skjøld

Faglærer:

Nadine Zoghbi

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppeundervisning, veiledning, obligatoriske praktiske oppgaver og produksjoner med gjennomgang.

Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante.

Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid ut over vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto