Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

Sentrale temaer: En oversikt over elementmetoden-Matematisk bakgrunn-Lineært fjærelement-Stavelement-Fagverk-Bjelker-Rammer-Prinsippet om minimum potensiell energy for 1-D elementer-Elastisitetslikninger for 2-D og 3-D modeller-Prinsippet om minimum potensiell energy for 2-D og 3-D elementer. Modellering og analyse ved hjelp av dataprogrammer (MATLAB, CALFEM og ANSYS)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSK250

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august for høstsemesteret kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Hovedtemaer omfatter: An Overview of the Finite Element Method- Mathematical Background- Linear Spring Elements-Bar Elements- Trusses- Beams- Frames- The principle of Minimum Potential Energy for 1-D Elements- Elasticity equations for 2-D and 3-D solids- The principle of Minimum Potential Energy for 2-D and 3-D elements- Finite Element modelling of Heat Transfer

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomgått kurset skal studenten ha tilstrekkelig kunnskap og grunnleggende forståelse av elementmetoder. De vil kunne analysere 2D og 3D fagverk og rammer, samt plater med belastning i plateplanet. Studenten får ferdigheter i løsning av maskintekniske problemer ved bruken av dataprogrammer i elementmetoden.

Forkunnskapskrav

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Mekanikk, MAT200 Matematiske metoder 2

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og prosjektoppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 7/10 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator
Prosjektoppgave 3/10 3 Uker Bokstavkarakterer Alle

Både prosjektoppgave og skriftlig eksamen må være bestått for at emnet i sin helhet kan bestås.Skriftlig eksamen gjennomføres med penn og papir. Prosjektoppgaven gjennomføres i grupper, men hver student i gruppen skal levere inn en individuell prosjektoppgave. Det arrangeres ikke ny eller utsatt eksamen for prosjektoppgave. Dersom en student ikke består prosjektoppgavent, må hun/han ta denne delen på nytt neste gang emnet undervises.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger

For å få adgang til eksamen i emnet må 6 av totalt 7 obligatoriske øvinger og prosjektoppgaven være godkjent.

Obligatorisk kursdeltakelse i helse, miljø og sikkerhet må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Dimitrios Pavlou

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Adugna Deressa Akessa

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

4 timer forelesning pr uke. 2 timer labøvinger pr. uke og prosjektarbeid i 3 uker med veiledning i 2 timer per uke. Oppmøte i labøvinger er obligatorisk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Elementmetoder (BIM140_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto