Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser (PET575)

Emnet i Automatisert boring og modellering gir detaljert kunnskap om matematiske bore-modeller, boredata, automatisert boreteknikker og metoder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PET575

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. januar, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet gir detaljert kunnskap i statiske og dynamiske fysikkbaserte modeller. Den styrker programmeringskompetanse; introduserer digitale verktøy for maskinlæringsapplikasjoner, dataanalyseteknikker og databehandlingsmetoder. I tillegg introduserer det reguleringsteknikker, inkludert ulike kontrollerdesigner, automasjonsverktøy og industrielle kontrollsystemer. Kurset inkluderer også praktiske demonstrasjoner av laboratoriesystemer og digital tvillingteknologi for automatiserte systemer og sanntids automasjonsoperasjoner.

Justeringer av planen kan forekomme.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette kurset skal studenten:

 • Kjenne til metoder for å modellere systemer
 • Kunne forstå dataanalyse og maskinlæringsteknikker
 • Ha kjennskap til kontrollteori og observatørdesignmetoder
 • Ha kunnskap om teknologi og prosess knyttet til automatisert systemer
 • Kunne utføre enkel programmering i Matlab eller Python
 • Kunne behandle og analysere data
 • Kunne implementere kontrollstrategier for automatiserte systemer
 • Kunne utføre sanntidssimuleringer av operasjoner ved bruk av softwareverktøy
 • Ha generell innsikt i avanserte teknikker for automatisert og digitale boring som og kan ha anvendelse for andre fagområder
 • Ha innsikt i hvordan laboratorier og moderne dataverktøy kan brukes for å studere og gi innsikt i automatiserte boreprosesser
 • Generell programmeringskompetanse som kan være nyttig i forskjellige yrker

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Fysikk, matematikk, mekanikk, kybernetisk, brønn/boring fag og enkel programmering i for eksempel Matlab eller Python

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Standard kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Dan Sui

Instituttleder:

Øystein Arild

Arbeidsformer

Klasseromsundervisning, individuelle oppgaver/gruppearbeid, presentasjoner, lekser, prosjekt, besøk til lokale laboratorium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Videregående brønnteknologi (PET525_1) 5

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Computational Engineering - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto