Hopp til hovedinnhold

Anatomi og fysiologi BIO110

Et introduksjonskurs innen menneskekroppens oppbygning og funksjon. Det læres anatomisk terminologi og betydningen av et stabilt indre miljø, homeostase.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BIO110

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Anatomisk terminologi. Betydningen av et stabilt indre miljø (homeostase). Grunnleggende om cellens oppbygning og struktur. Histologi - vev. Huden. Nervesystemet. Sansene, temperaturregulering. Hormoner. Bevegelsesapparatet: skjelettet, ledd og muskulatur. Hjertet, sirkulasjonssystemene. Blodet og immunforsvaret. Luftveiene og respirasjonssystemet. Fordøyelsessystemet og ernæring. Nyrene og urinveiene. Væskebalanse og syre/base-regulering. Reproduksjon. Genetikk og arv.
Læringsutbytte
Etter å ha fullført kurset vil studenten ha en viktig basiskunnskap innen anatomi og fysiologi som kan anvendes i biomedisinske problemstillinger. Kunnskap om kroppens anatomiske strukturer, oppbygningen av organer og deres fysiologiske og biokjemiske prosesser. I tillegg vil studenten ha fått kunnskap om hvordan de enkelte organene og organsystemer fungerer selvstendig og i et samspill med andre, slik at kroppen fungerer som en helhet.
 • Anatomisk terminologi.
 • Oppbygginger av celler og vev.
 • Prinsippene rundt homeostase for vev, organer og kroppens funksjoner.
 • Oppbygning og funksjon av hjertet og sirkulasjonssystemet.
 • Blodets funksjoner og prinsipper om kroppens immunforsvar.
 • Gi en beskrivelse av oppbygning og funksjon av menneskets nervesystem og sanser.
 • Kroppens temperaturregulering.
 • Endokrinologiskekjertler, organer og funksjon.
 • Prinsippene om urinveiene, fordøyelsessystemet og ernæring
 • Oppbygging og funksjon av bevegelsesapparatet.
 • Den anatomiske oppbygging og fysiologiske funksjon til det maskuline og feminine reproduksjonssystemet, menneskets utvikling og arv.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kleng Brekkå
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Faglærer: Kleng Brekkå
Studieprogramleder: Cathrine Lillo
Arbeidsformer
Fire timer forelesning pr. uke.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi (BBI110_1) 5
Anatomi og fysiologi, utvidet variant (BIE300_1) 10
Anatomi og fysiologi (BIE130_1) 5
Anatomi og fysiologi, utvidet variant (BIE140_1) 10
Anatomi og fysiologi (TE0077_A) 10
Anatomi og fysiologi (TE0077_1) 10
Anatomi og fysiologi (TE0006_2) 6
Anatomi og fysiologi (TE0006_A) 6
Anatomi og fysiologi (TE0006_1) 3
Anatomi og fysiologi (ELE110_1) 10
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi, bachelor i realfag Kjemi og miljø, bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Miljøteknologi, master i teknologi/siv.ing. Offshore Technology - Master's Degree Programme
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto