Hopp til hovedinnhold

Betongkonstruksjoner, videregående kurs BYG660

Emnet er et videregående emne, som tar for seg prosjektering av "pre-stressed"/armerte betongkonstruksjoner, samt vurdering og forsterkning av eksisterende betongkonstruksjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BYG660

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Del (1): Forspente betongkonstruksjoner (5 SP)

Del (2): Følgende emner (5SP);

Utforming av høye bjelker og vegger

Design av betongskall

Tilstandsvurdering og forsterking av eksisterende konstruksjoner

Design av ulike platesystemer

Læringsutbytte
Målet med dette kurset er å gi studentene en mer avansert dekning av ulike temaer knyttet til design av betongkonstruksjoner. Den retter seg mot de som ønsker å spesialisere seg i konstruksjonsteknikk og planlegger en karriere innen konstruksjonsdesign. Etter vellykket gjennomføring av kurset vil studentene kunne:
  • Analysere, designe og detaljere forspente betongelementer
  • Vurderer tilstand og forsterker eksisterende betongkonstruksjoner
  • Analysere, designe og detaljere dype bjelker og vegger
  • Analysere, designe og detaljere betongskallelementer.
  • Analysere, designe og detaljere ulike plater i armert betong
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1, BYG205 Konstruksjonsmekanikk 2, BYG220 Betongkonstruksjoner, BYG280 Konstruksjonslære
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Øvinger

7 obligatoriske oppgaver.

Studentene må ha godkjent minst 5 av totalt 7 av de obligatoriske oppgavene for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
5 timer forelesninger, 2 timers oppgavetime
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Betongteknologi og betongkonstruksjoner videregående (BYG600_1) 5
Åpent for
Konstruksjons- og maskinteknikk, master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto