Hopp til hovedinnhold

Sikkerhet og sårbarhet i nettverk DAT510

Grunnleggende problem og utfordringer, kryptografi, kryptografiske protokoller, sikker programvare og hærverkskode, aksesstyring, sikringsmekanismer i nett, analyse og administrasjon, lover og regler. Gjesteforelesninger vil aktualisere emner i kurset etter behov.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DAT510

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Grunnleggende problem og utfordringer, kryptografi, kryptografiske protokoller, sikker programvare og hærverkskode, aksesstyring, sikringsmekanismer i nett, analyse og administrasjon, lover og regler. Gjesteforelesinger vil aktualisere emner i kurset etter behov.
Læringsutbytte

Kunnskap: 

  • Kunne grunnleggende kryptografi
  • Kunne kryptografiske protokoller
  • Kunne sikker programvare og hærverkskode
  • Kunne grunnleggende sikkerhetsrelaterte lover og regler

Ferdigheter: 

  • Beherske adgangskontroll i et distribuert nettverk
  • Beherske sikringsmekanismer i nett
  • Beherske sikkerhetsanalyse og administrasjon for distribuerte systemer

Generell kompetanse: 

  • Designe og sertifisere sikkerhetsløsninger og analysere sårbarhet i nettverk.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjekt med muntlig fremføring 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Studentene må gjennomføre en muntlig presentasjon av prosjektet for å få karakter i emnet. Det er ikke kontemuligheter på rapporten. Studenter som ønsker å ta prosjektet på nytt, må ta det opp igjen neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringsoppgaver

2 av 2 oppgaver må være godkjent for å kunne levere prosjektrapport.

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Rong Chunming
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
4 timer forelesninger og 2 øvingstimer med veiledning.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Datasikkerhet (MID100_1) 10
Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Datateknologi, master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto