Hopp til hovedinnhold

Mekanikk (FYS100)

Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FYS100

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold
Emnet har disse hovedtema: Kinematikk, Vektorer, Newtons lover, mekanisk arbeid og energi, impuls og bevegelsesmengde, massesenter og treghetsmoment, rotasjonsbevegelse, spinnteoremet, statikk, harmoniske svingninger, dempede og tvungne svingninger, bølger.
Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Forstå og kunne anvende Newtons lover på grunnleggende mekaniske system. Kunne formulere matematiske ligninger som beskriver bevegelsene til punktpartikler og stive legemer.
  • Forstå og kunne anvende bevarelseslover for mekanisk energi, bevegelsesmengde og spinn på aktuelle problemstillinger.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Det er sterkt å anbefale at studentene har full fordypning i fysikk (Fysikk 2) fra videregående skole.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
8 av 12 innleveringer skal være godkjent

De obligatoriske innleveringene skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato. Ellers utestenges studenten fra eksamen.

Innleveringene vil omfatte alle sentrale elementer i emnets pensum og gi studenten trening i å arbeide med eksamensrelevante problemstillinger.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Alex Bentley Nielsen
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer med forelesninger og 2 timer med regneøvelser pr. uke. Regneøvelsene gjennomføres sammen med studentassistenter.  Undervisningsspråk: Engelsk eller norsk.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Fysikk (BIT100_1) 10
Fysikk (TE0557_1) 6
Fysikk (TE0557_A) 6
Fysikk for data/elektro (RED102_1) 2.5
Åpent for
Byggingeniør, bachelor i ingeniørfag Datateknologi, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø, bachelor i ingeniørfag Maskiningeniør, bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk, bachelor Geovitenskap, bachelor i ingeniørfag Petroleumsteknologi, bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging, master i teknologi/siv.ing., femårig Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing., femårig Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Konstruksjons- og maskinteknikk, master i teknologi/siv.ing., femårig Matematikk og fysikk, femårig integrert master Petroleumsteknologi, master i teknologi, femårig
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto