Investeringsanalyse (IND500)

Kurset gir en gjennomgang av lønnsomhetsanalyser for investeringsprosjekter, porteføljeanalyse, kapitalkostnad, og prosesser for styring av usikkerhet i prosjekt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IND500

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kurset gir en gjennomgang av lønnsomhetsanalyser for investeringsprosjekter, porteføljeanalyse, kapitalkostnad, og prosesser for styring av usikkerhet i prosjekt.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten bl.a. kunne:
  • Beregne nåverdi for ulike typer investerinsprosjekter.
  • Forstå effekter av beslutningstakeres holdning til risiko på investeringsbeslutninger.
  • Beregne avkastningskrav til investeringer på basis av kapitalverdimodellen.
  • Identifisere og beskrive realopsjoner i investeringsprosjekter.
  • Bruke beslutningstre til å analysere investeringsprosjekter med usikkerhet og fleksibilitet.
  • Foreta sensitivitets- og Monte Carlo-analyser på investeringsprosjekter.
  • Forstå avveininger og mulige konsekvenser av finansieringsform for investeringer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Enkel kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave
Studenten må bestå en obligatorisk innleveringsoppgave for å kunne ta eksamen. Dersom oppgaven ikke bestås kan ikke studenten ta eksamen.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Ca. 3 timer forelesninger pr uke og frivillige oppgaver. Forelesningene er på engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Investeringsanalyse (MIN100_1) 5

Åpent for

Masterstudenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Handelshøgskolen ved UiS.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto