Hopp til hovedinnhold

Matematikkens historie (MAT240)

Utviklingen til en del sentrale begreper i moderne matematikk: Tall og tallsystemer (naturlige tall, rasjonale tall, reelle tall, kardinaltall) fra Babylon til Europa, uendelighetsbegrepet fra Zenon til Cantor, integrasjon og derivasjon (grensebegrepet fra Fermat til Weierstrass, Newtons fluksjoner, det infinitesimale fra Leibniz til Robinson), uendelige rekker. Klassisk algebra, med løsning av tredje- og fjerdegradslikninger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAT240

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Utviklingen til en del sentrale begreper i moderne matematikk: Tall og tallsystemer (naturlige tall, rasjonale tall, reelle tall, kardinaltall) fra Babylon til Europa, uendelighetsbegrepet fra Zenon til Cantor, integrasjon og derivasjon (grensebegrepet fra Fermat til Weierstrass, Newtons fluksjoner, det infinitesimale fra Leibniz til Robinson), uendelige rekker. Utviklingen til den klassiske algebraen. Løsning av polynomlikninger: Fra tidlige tider (Rhind papyruset, 1650 f.Kr.) til Abel (1825) og Galois (1830).
Læringsutbytte

Den som avslutter dette kurset skal vite om den historiske utviklingen av følgende sentrale emner:

(i) tall og deres representasjoner,

(ii) derivasjon og integrasjon,

(iii) polynomlikninger og deres løsninger.

Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
MAT100 Matematiske metoder 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Alex Bentley Nielsen
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer pr uke forelesninger og øvinger.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Matematikkens historie (ÅMA240_1) 10
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi, bachelor i realfag Byggingeniør, bachelor i ingeniørfag Datateknologi, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø, bachelor i ingeniørfag Maskiningeniør, bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk, bachelor Petroleumsteknologi, bachelor i ingeniørfag Miljøteknologi, master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing., femårig Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Matematikk og fysikk, femårig integrert master Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleumsteknologi, master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi, master i teknologi, femårig Teknisk samfunnssikkerhet, master i teknologi/siv.ing. Matematikk, årsstudium
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto