Hopp til hovedinnhold

Instrumentell analyse MLJ540

Kurset gir en introduksjon til instrumentanalyse med fokus på hele analyseprosessen fra råprøve til beregnet resultat.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MLJ540

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Kurset gir en introduksjon til instrumentanalyse med fokus på:
 • Organisk kjemi, beregninger og validering
 • Prøvepreparering
 • Organisk analyse og meget kort om uorganisk analyse
 • Detektorer og detektorprinsipper
 • Separasjonsteknikker
 • Atomabsorpsjon / atomemisjonsspektroskopi, UV-synlig-spektroskopi, fluorescensspektroskopi, massespektrometri (MS), gasskromatografi (GC) og væskekromatografi (HPLC).
Læringsutbytte

Studentene vil lære:

 • Generell organisk kjemi (løsningsmidler, løselighet, buffere)
 • Kvantitativ og kvalitativ analyse (enheter, kalibrering, beregninger og validering)
 • Prøveforberedelse (mekanisk og kjemisk)
 • Organisk analyse og kort introduksjon av uorganisk analyse
 • Detektorer og detektorprinsipper
 • Separasjonsprinsipper, gaskromatografi og væskekromatografi

Studentene vil bli introdusert til generelle prøveteknikker, samt prinsippene for instrumentanalyse og oppbygging av moderne analytiske instrumenter. Emner innen generell organisk kjemi, beregninger, kalibrering og metodevalidering vil gi studentene innsikt i analyseprosessen fra råprøve til sluttresultat.

Instrumentelle metoder som er omfattet er: Atomabsorpsjon / atoemisjon-spektroskopi, UV-synlig-spektroskopi, fluorescensspektroskopi, massespektrometri (MS), gasskromatografi (GC), væskekromatografi (HPLC) og immunoaffinitetsmetoder.

Forkunnskapskrav
Generell kjemi, og grunnleggende statistikk. Laveregrads laboratoriekurs.
Anbefalte forkunnskaper
Generell kjemi, organisk kjemi, analytisk kjemi og grunnleggende statistikk. Erfaring i grunnleggende laboratoriearbeid og noe analytisk kjemi laboratoriearbeid.
Eksamen / vurdering

En skriftlig prøve og laboratorieøvinger

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 3/4 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt
Laboratorieøvinger 1/4 Bokstavkarakterer

Emnet har en løpende vurdering. Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter for laboratorieøvingene, studenter som ønsker å forbedre resultatet på denne vurderingsdelen kan gjøre det neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Cato Brede
Faglærer: Cato Brede
Ansvarlig laboratorieøvelser: Hans Kristian Brekken
Ansvarlig laboratorieøvelser: Mohamed Fawzy Hamed Attia Mady
Ansvarlig laboratorieøvelser: Hong Lin
Ansvarlig laboratorieøvelser: Liv Margareth Aksland
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer

4 timer forelesninger og øvinger pr uke eller 4-8 timer laboratoriearbeid i lab-ukene. Prosjektarbeid, skriftlige rapporter.

Gjennomføring av lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Instrumentell analyse (MET240_1) 10
Instrumentell analyse (MOT130_1) 10
Instrumentell analyse (TE6026_1) 6
Instrumentell analyse (TE6026_A) 6
Åpent for

Emnet er tilgjengelig for masterstudenter innen biologisk kjemi, miljøteknikk og miljøovervåkning i de nordlige områdene.

Andre studenter kan bli akseptert så lenge de oppfyller opptakskravene, og det er ledig kapasitet i lab-delen av kurset.

Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto