Avansert boreteknologi og modellering (PET906)

Kurset tar for seg ulike moderne tema knyttet til boreteknologi og introduserer bruk av modeller i brønnkonstruksjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PET906

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Boredata. Bore modeller Felt med små marginer inkludert HPHT og dypvannsutfordringer. Trykkbalansert boring. Beregningsmetoder for brønnplanlegging. Automatiserte boreprosesser vs reguleringsteknikk. Bore risiko og boreproblemer gjenkjenning. Nye boreteknologier. Innholdet kan variere fra år til år.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studenten:
  • ha kunnskap om strukturen på et boreprogram.
  • være klar over utfordringer knyttet til boring under vanskelige forhold.
  • kjenner den grunnleggende kunnskapom boring og bore modeller.
  • ha kunnskap om automatisert, integrert og intelligent boring.
  • ha kunnskap om beregningsmetoder som er viktige i disse planleggings og oppfølgingsprosessene.
  • kunne anvende forskjellige beregningsmetoder for gitte problemstillinger.
  • kunne være i stand til å overføre og anvende metodebasisen til andre fagområder.
  • arbeid på forskningsprosjekter og finne gode relevante poeng med PhD-prosjekter.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Programmeringskompetanse

Eksamen / vurdering

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, kollokvier og studentpresentasjoner

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Avansert boreteknologi og modellering (DPE200_1) 5

Åpent for

Studenter opptatt til doktorgradsprogram ved Institutt for Petroleumsteknologi

Emneevaluering

Skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto