Hopp til hovedinnhold

PhD Prosjektemne i Risikostyring RIS905

Kurset inneholder emner på avansert nivå i risikostyring. Kurset er ment å bringe studenten til forskningsfronten i et område knyttet til hans / hennes doktorgradsprosjekt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

RIS905

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Kurset vil inneholde emner på avansert nivå i risikostyring. Kurset er ment å bringe studenten til forskningsfronten i et område knyttet til hans / hennes doktorgradsprosjekt.
Læringsutbytte
Etter fullført kurs skal studenten ha tilstrekkelig detaljert kunnskap om emnet for å være på forskningsfronten innen feltet og vil være i stand til å utføre grundig forskning og utvikling innen spesifikke tema.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
RIS505 Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave/foredrag 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Terje Aven
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Forelesning, veiledning, rapport, presentasjon, forsvar og kritikk.
Åpent for
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Emneevaluering
Skjema og/eller diskusjon.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto