Introduksjon til bedrift, organisasjon og ledelse (BØK107)

I dette emne vil du få en bred og grundig innføring i sentrale tema knyttet til arbeid med bedrift, ledelses-, og organisasjon i det moderne arbeidsliv. Emnet gir en tverrfaglig innføring til kjernefunksjonene, der ledelse og organisasjonsteori står i sentrum.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK107

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det er forelesninger i emnet gjennom hele semesteret. Tidlig i semesteret får studentene (i gruppe) utdelt en gitt bedrift de skal fordype seg i og skrive en rapport om.  

Tentative tema og spørsmål som emne vil komme inn på: 

Styring av bedrifter:

 • Hvordan fungerer en bedrift og hvordan arbeider de med salg, markedsføring, finans, logistikk og produksjon?
 • Bedriftenes økosystem og partnerskapsmodeller
 • Strategi, ledelse og samarbeidskultur
 • Innovasjon og vekstmodeller
 • Framveksten av morderne bedrifter «The modern corporation»

Organisasjonsteori og markedsstrukturer (litteraturbaserte temaer):

 • Organisasjonsmål, beslutninger og organisasjonsstrukturer
 • Plattformmodeller, sirkulære modeller og økosystemer
 • Logistikk, leverandørkjeder og produktivitetsforbedringer

Ledelsesformer og ledelsestyper

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap:

Studentene skal ha grunnleggende innsikt i hvordan bedrifter opererer og er organisert, samt få en tverrfaglig innføring til kjernefunksjonene, der ledelse og organisasjonsteori står i sentrum.

Ferdigheter:

Studentene skal:

 • kunne fremskaffe informasjon fra tilgjengelige kilder,
 • kunne kritisk evaluere, og reflektere over, hvordan bedrifter og organisasjoner fungerer og 
 • forstå betingelser for at bedriftene kan fungere bærekraftig over tid.

Generell kompetanse:

 • kunne planlegge og gjennomføre ulike arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og i grupper, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og på andre relevante måter
 • utvikle synspunkter og erfaringer med andre og slik bidra til utvikling av god praksis.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Grupperapport og skoleeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Grupperapport 2/5 Bokstavkarakterer
Skoleeksamen 3/5 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjon av grupperapport

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ola Barkved

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Organisasjon, ressurser og ledelse (BØK225_1) 5
Introduksjon til bedrifter og ledelse (BØK101_1) 5

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto