Finansmarkeder og personlig økonomi (BØK445)

I dette emnet lærer du om norske og internasjonale finansmarkeder med særlig vekt på rente- og valutamarkedet. Du lærer også om viktige temaer innen personlig økonomi med vekt på sparing, fond, skatt og pensjon. Emnet er særlig relevant for deg som vil jobbe som fondsforvalter, renteanalytiker eller som finansiell rådgiver.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK445

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet tar for seg første- og annenhåndsmarkedet for aksjer og obligasjoner, renter og ulike pengemarkedsinstrumenter, samt viktige sammenhenger i valutamarkedet. Risikoen i de ulike markedene samt mulighetene til å redusere/eliminere disse blir diskutert. Bankenes rolle og risiko blir også vurdert. Videre vil emnet ta for seg ulike investeringsalternativer og finansieringsmuligheter for husholdninger og små foretak, og vurdere de beste alternativene basert på personlige preferanser og budsjettrestriksjoner.  Til slutt tar emnet for seg pensjon og sparing i lys av dagens skatteregler og andre reguleringer. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene vil tilegne seg kunnskap om

  • De viktigste finansielle instrumentene i penge- og kapitalmarkedene
  • Valutamarkedet og ulike sikringsinstrumenter
  • Pengepolitikkens betydning for markedsrentene
  • Spare- og investeringsalternativer for husholdninger og små foretak
  • Pensjonsordninger og skatteregler

Ferdigheter

Studentene vil lære å

  • Sikre seg mot valutakursrisiko
  • Omgjøre pengemarkedsrenter til renter som er sammenlignbare med obligasjonsrenter
  • Vurdere risiko, kostnader og skatt ved ulike sparealternativer
  • Sammenligne ulike pensjonsordninger i lys av offentlige reguleringer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Siri Valseth

Arbeidsformer

Forelesninger inkludert oppgavegjennomgang (50 timer)

Egenstudier og oppgaveløsing (250 timer)

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto