Kirkemusikkfag I (BAM4315)

Kirkemusikkfag vil være organisert som en kombinasjon av individuell veiledning, forelesninger og kollokviegrupper. Emnet gis i samarbeid med VID vitenskapelig høgskole. Instrumenter i forskjellige kirker blir benyttet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4315

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnene BATEOL1060 Kirke og kontekst, PTU2100 Menighetspraksis, gudstjeneste og forkynnelse og PTU4100 Institusjonspraksis, sjelesorg og gudstjeneste som tas ved VID, inneholder en innføring i liturgisk spill (orgelspill til kirkelige handlinger) der studenten skal utvikle kunnskaper og ferdigheter med henblikk på kunne spille på gudstjenester. I tillegg inneholder emnet også korledelse og liturgisk sang, som vil være praktisk rettet mot kirkelig arbeid. Her skal studenten oppøve et bevisst forhold til korinnstudering, liturgisk sangrepertoar samt stemmebruk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap

  • Ha oversikt over liturgisk musikk til bruk i Den norske kirke.
  • Ha grunnleggende kunnskap om kor og korledelse; repertoar, organisering, lederfunksjon m.m.
  • Ha kunnskap om stemmen som instrument.

Ferdigheter

  • Kunne fremføre musikk til gudstjenester og andre kirkelige handlinger på et relevant nivå.
  • Reflektere over musikkvalg til kirkelige handlinger.
  • Under veiledning kunne bidra til planlegging av gudstjeneste.

Generell kompetanse

  • Reflektere over kirkemusikalsk praksis i en kunstnerisk kontekst.
  • Reflektere over egen kirkemusikalsk praksis i rollen som kantor i Den norske kirke.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Utøvende eksamen i korledelse med repertoar på rundt 10 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

To essays
Studenten skal skrive to essay innen tematikk som inngår i kirkemusikkfag.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto