Hopp til hovedinnhold

Dans I BDA710

Dette emne har hovedvekt på samtidsdans, mens klassisk ballett er et viktig støttefag. I tillegg får studentene trening i andre relevante sjangrer innenfor scenisk dans, som, for eksempel, jazzdans. Alle dansestilene bidrar til en helhetlig kunstnerisk forståelse.  

Emnet utvikler fysisk og kunstnerisk bevissthet, og målet er at studenten oppnår et høyt teknisk nivå gjennom selvstendig arbeid. Studenten jobber også med å utvikle sitt kroppsnærvær, sin fysikk, musikalitet og bevegelsesforståelse. Den ''tenkende kroppen'' står i sentrum og dette underbygges med gjennomgående refleksjoner og undersøkelser. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA710

Versjon

2

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne: 

 • ha god kunnskap i arbeidet med danseteknikk ved å ha en tydelig forståelse for:  
 • sjanger, teknikk, musikalitet, dynamikk og formforståelse 
 • hvordan disse ulike delene bidrar til kunstnerisk tilstedeværelse og helhet sine fysiske muligheter i utøvelsen av dans 
 • ha evne til å undersøke og finne sammenhenger mellom de ulike komponentene i emnet og kunne bruke dette i egen danseutøvelse 

 Ferdigheter 

Etter gjennomført emne skal studenten kunne: 

 • arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
 • utvikle og reflektere over egne ferdigheter
 • beherske og utøve danseteknikk gjennom selvstendig arbeid
 • ha kommet i gang med en utvikling av egen fysisk kapasitet med hensyn til styrke, kondisjon, bevegelighet, spenst og artikulasjon 

Generell kompetanse 

Etter gjennomført emne skal studenten kunne: 

 • reflektere over og jobbe med å integrere de ulike komponentene i emnet 
 • reflektere over og utforske sammenhengen mellom danseteknikk og dansekunst 
 • ha evne til å undersøke og bruke ulike bevegelsesprinsipper i egen fysisk utforskning 
Innhold
Emnet inneholder danseteknisk trening og refleksjonsarbeid. Hovedfokus er på samtidsdans og klassisk ballett. Emnet baserer seg på tilpassing for hver enkelt studentgruppe, der pensum er et fysisk repertoar. Repertoaret utvikles av faglærerne underveis i kurset og danner grunnlag for det pensum som studenten skal gjennomgå i sin praktiske danseeksamen. Jazzdans er et støttefag organisert i egen modul og inngår ikke i eksamen.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeinnlevering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Mappe bestående av 3 oppgaver - en individuell skriftlige refleksjonsoppgaver og 2 praktiske visninger. En i første semester og en i andre semester.Det gis ikke karakter før alle arbeidene/oppgavene er utført og mappen som helhet sensureres. Det er obligatorisk fremmøte til alle undervisningsaktiviteter og prosjekter i HH til UKs fraværsreglement.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

To skriftlige refleksjonsoppgaver, samt semesterprøve før jul må være bestått for å kunne gå opp til eksamen

 Det er obligatorisk fremmøte til alle undervisningsaktiviteter og prosjekter i HH til UKs fraværsreglement. 

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer

Daglig trening. Gruppeundervisning med fokus på dialog og refleksjon.

Obligatorisk oppmøte, se beskrivelse av dette under generelt om studiet i starten på planen. 

Åpent for
Dans - bachelorstudium
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto