Hopp til hovedinnhold

Dans II BDA720

Emnet har hovedvekt på samtidsdans. Det undervises  i samtidsdans, klassisk ballett og hip hop, hvor alle dansestilene bidrar til en helhetlig kunstnerisk forståelse. Her arbeider studenten med å utvikle sitt kroppsnærvær, sin fysikk, teknikk, musikalitet og bevegelsesforståelse. Den "tenkende kroppen" står i sentrum og dette underbygges med en gjennomgående refleksjon og undersøkelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA720

Versjon

2

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

Vise utdypet kunnskap i arbeidet med danseteknikk ved å ha en tydelig forståelse for:

  • sjanger, teknikk, musikalitet, dynamikk og formforståelse - og hvordan de ulike delene bidrar til kunstnerisk tilstedeværelse og helhet
  • sine fysiske muligheter i utøvelsen av dans

Ha evne til å integrere og finne sammenhenger mellom de ulike komponentene i emnet og kunne bruke dette i egen danseutøvelse.

Kunne vise til en forståelse rundt det kunstneriske og performative i danseutøvelse.

 Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne: 

  • arbeide selvstendig og nyttiggjøre seg teknikkene i sin egen danseriske praksis. 
  • bruke ulike læringsstrategier og egen utforskning til å personifisere dansemateriale.
  • beherske og utøve danseteknikk på et høyt nivå gjennom selvstendig arbeid.
  • vise til en utvikling av egen fysisk kapasitet med hensyn til styrke, kondisjon, bevegelighet, spenst og artikulasjon.

Generell kompetanse 

Etter gjennomført emne skal studenten kunne: 

  • reflektere over og anvende kunnskap og ferdigheter fra danseteknikk i andre emner i utdanningen 
  • bruke arbeid i danseteknikk for å utvikle seg som utøvere 
  • reflektere over sin kunstneriske forståelse og sine kunstneriske valg 
Innhold

Danseteknisk trening og refleksjonsarbeid i samtidsdans og klassisk ballett.

Emnet baserer seg på tilpassing for hver enkelt studentgruppe, der pensum er et fysisk repertoar. Repertoaret utvikles av faglærerne underveis i kurset og danner grunnlag for det pensum som studenten skal gjennomgå i sin praktiske danseeksamen. Hip hop tilbys i kortere perioder som et støttefag.

Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
BDA710 Dans I
BDA710 Dans I
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Mappe bestående av 3 oppgaver - en individuell fordypet refleksjonsoppgave og to praktiske fremvisninger. En visning i første semester og en i andre semester.Det gis ikke karakter før alle arbeidene/oppgavene er utført og mappen som helhet sensureres. Det er obligatorisk fremmøte til alle undervisningsaktiviteter og prosjekter i HH til UKs fraværsreglement.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det er obligatorisk fremmøte til alle undervisningsaktiviteter og prosjekter i HH til UKs fraværsreglement.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eva Keilen Austbø
Faglærer: Brynjar Åbel Bandlien
Emneansvarlig: Eva Keilen Austbø
Faglærer: Hagit Yakira
Arbeidsformer

Daglig trening. Gruppeundervisning med fokus på dialog og refleksjon.

Obligatorisk oppmøte, se beskrivelse av dette under generelt om studiet i starten på planen.

Åpent for
Dans - bachelorstudium
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto