Hopp til hovedinnhold

Dans III BDA730

Dans III bygger videre på arbeidet i Dans I og Dans II. Emnet består av undervisning i ulike teknikker og metoder fra hovedsakelig samtidsdans, eventuelt også ballett. I møte med ulike gjestelærere skal studenten kunne vise til en dyp forståelse av egen fysikalitet, fysiske og tekniske ferdigheter, samt kunne vise til en god artikulasjon og tydelighet i eget bevegelsesrepertoar. Emnet legger stor vekt på selvstendighet hos studenten. Sammenhengen mellom daglig trening og teknikk, performativitet og koreografisk arbeid vektlegges, og emnet må ses i sammenheng med BDA 760-2. 

Det praktiske arbeidet følges opp med en skriftlig refleksjonsoppgave.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA730

Versjon

3

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Kunnskap 

Etter gjennomført emne skal studenten kunne: 

  • forstå hvordan egne fysiske ferdigheter og teknikk kan styrke det performative arbeidet 
  • forstå hvordan det dansetekniske arbeidet har betydning for utøveren i den koreografiske prosessen 
  • vise en meget god forståelse for ulike tilnærminger til samtidsdans 

Ferdigheter 

Etter gjennomført emne skal studenten kunne: 

  • beherske og vise til en dyptgående forståelse av danseteknikk og egen fysikalitet 
  • arbeide selvstendig i danseteknikk med tanke på fysisk kapasitet og utnyttelse av denne 
  • anvende dansetekniske ferdigheter i skapende arbeid 
  • reflektere over hvordan egen fysisk kapasitet har betydning for et virke som utøvende danser: kroppslig, muntlig og skriftlig 

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten kunne: 

  • anvende og forstå samspillet mellom danseteknisk og scenisk arbeid 
  • forstå hvordan egen fysisk kapasitet påvirker egen utøving i koreografiske verk 
  • beherske ulike prinsipper og metoder innen samtidsdans 
Innhold
Emnet består av daglige klasser i hovedsaklig samtidsdans, i tillegg forventes det at studenten arbeider selvstendig med emnet, både fysisk og skriftlig.
Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
BDA720 Dans II
BDA720 Dans II
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Emnet blir vurdert med bestått / ikke bestått på bakgrunn av oppmøte i faget og progresjon, samt en muntlig refleksjons oppgave der studenten må reflektere over egen trening og uavhengighet i faget. I denne refleksjons oppgaven vil studenten forklare hvordan undervisningen på kurset støtter studentens arbeid med koreografiske prosesser og vil diskutere det muntlig foran hele gruppen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det er obligatorisk fremmøteplikt til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Leslie Leith Symington
Faglærer: Brynjar Åbel Bandlien
Faglærer: Annemariet Gonzalez Comendador
Faglærer: Ane Iselin Brogeland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Åpent for
Dans - bachelorstudium
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto