Hopp til hovedinnhold

Repertoar og formidling II BDA755

I dette emnet får studenten mulighet til å videreutvikle sin kunnskap fra Formidling I. I Formidling II arbeider studenten med sceniske arbeider hvor improvisasjonskunnskap er sentralt. Emnet skal utvikle studenten til å bli selvstendig i sin forståelse- og utøvelse av utøverrollen. Videre er det naturlig at studenten får utvikle en bredere forståelse av forskjellige performative prosesser. Som Formidling I er emnet hovedsakelig organisert i bolker, hvor utvalgte koreografer arbeider med studentene frem mot en visningssituasjon. I arbeid med koreografiske verk får studenten mulighet til å reflektere over sin egen utøverkunnskap og ta i bruk redskaper fra andre emner. Studenten skal i dette emnet langt på vei kunne beskrive seg selv som utøver og ha en forståelse for hvordan tradisjon, identitet og fornyelse er viktige faktorer i utviklingen av utøverkunnskap. Emnet skal forberede studenten på hvordan det er å arbeide som en utøvende danser i en profesjonell sammenheng og emnene i de forskjellige årene har en naturlig progresjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA755

Versjon

2

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • vise god kroppslig forståelse i arbeid som danser med koreografiske verk og forstå sammenhengen mellom koreografens intensjon og danserens utøverkunnskap.
  • vise god forståelse for hvordan utforskning og undersøkelser er sentralt i utvikling av et kunstnerisk uttrykk som dansekunstner
  • kunne gjøre rede for improvisasjonmetoder i egen prosess som utøver og forstå på hvilken måte disse inngår i koreografisk arbeid

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • bruke forskjellige improvisasjonsmetoder i utviklingen av et kroppslig og kunstnerisk uttrykk som inngår i den koreografiske prosessen.
  • kunne analysere og drøfte sin egen rolle som utøver i prosess og produkt, muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • anvende forskjellige improvisasjonsmetoder som har relevans for en utøvende danser i dag i utvikling av sceniske verk.
  • forstå danserens rolle som individuell og medskapende i et koreografisk verk som har relevans i dag.
Innhold

Repertoar og forestillingsarbeid, studiovisninger

Innstudering av repertoar fra aktuelle koreografer i samtiden.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Mappevurdering hvor mappen inneholder 3 gjennomførte koreografiske prosesser, samt 1 muntlig refleksjon. Studenten skal ha deltatt på 2 sceniske visninger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det er obligatorisk fremmøteplikt til all undervisning i hh UKs fraværsreglement.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Brynjar Åbel Bandlien
Faglærer: Stine Isachsen Knudsen
Faglærer: Ane Iselin Brogeland
Faglærer: Hagit Yakira
Faglærer: Siri Dybwik
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer

Undervisningen foregår hovedsaklig i bolker

Innstudering i grupper

Selvstendig arbeid tilknyttet koreografiske prosesser.

Fremføring/forestillinger

Åpent for
Dans - bachelorstudium
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto