Hopp til hovedinnhold

Koreografi BDA783

Basert på kunnskap og erfaring fra improvisasjons- og komposisjonskurset det første året, vil studentene kunne utvikle dybdeferdigheter, kunnskap og forståelse av sentrale elementer i koreografi og hva som kjennetegner håndverkeren i koreografisk arbeid. Gjennom erfaring og eksperimentering med å danne et konsept, en idé og bevegelsesmateriale for koreografi, får studenten innsikt i seg selv som dansekunstner, og utvikler sin egen koreografiske stemme. Kurset vil bli delt inn i tre moduler: Den første vil være et soloverk for å revurdere ideen om kropp i forestilling og i forhold til postmoderne oppfatning av selvbiografi / selvportrett. Det andre vil være et lite gruppearbeid for å vurdere en form for estetikk i danseforestillinger; få glimt inn i noen få forskjellige koreografiske estetikker \ sjangre og forskjellige koreografer og deres praksis. Samt et glimt av en rekke aktuelle temaer innen dans. Den tredje vil være et arbeid mot den endelige kurspresentasjonen, som skal utforske ideen om prosess til produktarbeid, eller prosess som produkt: vurderer samarbeid, scenografi, musikk, dramaturgi, osv. Alle studentene bli oppmuntret til å utvikle en autonomi og uavhengighet i læringsprosessen, dvs. i deres kreative prosesser, å finne ressurser, samarbeidspartnere og påvirkninger. Kurset avsluttes med en studentpresentasjon - hver student lager sin egen koreografi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA783

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 •  Forstå virkningen av kropp, bevegelse, formidling og tilstedeværelse i koreografi.
 • Gjøre rede for metode og praksis hos aktuelle, eminente post-moderne koreografer og samtidsdanskunstnere for å kunne kontekstualisere eget arbeid.
 • Reflektere over egne undersøkelser av kroppen som kilde for koreografisk praksis; kroppen i rommet("body in space"), kroppen i relasjon til andre; tid, timing og koblingen til musikk; scenen og publikumet.
 • Eksperimentere med ulike støttende elementer, som f.eks musikk, scenografi, lysdesign, tekst, dramaturgi etc.
 • Reflektere og gjøre seg kjent med dans med/i lokalsamfunnet gjennom å diskutere en mengde nåværende filosofiske og estetiske temaer som kjønn, feminisme, rollen til publikum, selvbiografi, deltagende koreografi og koreografi for ulike kropper (ikke-profesjonelle dansere, funksjonshemmede, osv).

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 •  Bruke koreografiske og kompositoriske elementer i det å utforske og jobbe ut i fra et konsept.
 • Bruke kritisk analyse til å drøfte og skrive om koreografisk prosess og produkt.
 • Bruke refleksjon og tilbakemeldinger for å diskutere de ulike koreografiske utforskningene og den kreative prosessen.
 • Føle seg oppmuntret til å utvikle en selvstendighet i læreprosessen; for eksempel i deres kreative prosesser, søken etter ressurser og samarbeidspartnere, hvem man lar seg påvirke av osv.
 • Føle seg oppmuntret til å jobbe med solo-, duett- og gruppearbeider.
 • Presentere sitt arbeid på slutten av skoleåret, der hver student på egenhånd skaper en koreografi som blir fremført på scenen foran et publikum.

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • Anvende dyptgående individuell kroppslig utforsking og undersøkelse i skapende samarbeidsprosesser.
 •  Forstå mulighetene som kan ligge i samspillet mellom koreografisk arbeid og dramaturgi, samt sceniske elementer som lys, musikk og scenografi.
 • Ha kunnskap om både nøkkeltemaer innen dans i det 20. århundre og en rekke innflytelsesrike koreografer.
 • Bruke kreative, fantasifulle såvel som kritiske og teoretiske evner i ens egne koreografiske utforskninger.
 • Utvikle en forståelse av sammenhengen mellom dans og ulike støttende elementer.
Innhold
Fra idé og/eller konsept til opptreden/koreografi. Anvende komposisjonelle og improvisatoriske elementer for å forme koreografien. Post-moderne metoder og praksis. Sentrale koreografer og deres estetikk. Sentrale samtids-temaer innen dans. Innføring i lys, lyd, scenografi og dramaturgi. Skape deres egen større koreografi - et produkt. Koreografere medstudenter: ledelse og samarbeid med dansere og andre samarbeidspartnere. Forstå gruppedynamikk.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappe- og utøvende vurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Mappe- og utøvende vurdering.Mappe bestående av en skriftlig oppgave med vekting 30% og visning av et koreografisk verk med vekting 70%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det er forpliktet obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Stine Isachsen Knudsen
Emneansvarlig: Ane Iselin Brogeland
Faglærer: Birgitte Bauer-Nilsen
Faglærer: Hagit Yakira
Faglærer: Siri Dybwik
Faglærer: Leslie Leith Symington
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer

Klasseundervisning bestående av fysiske oppgaver med fokus på konsepter.

Selvstendig skapende arbeid - solo, duo og i gruppe.

Verbal refleksjon og diskusjon.

Lesing og på video. Oppgaveskriving.

Intensivt arbeid med avsluttende forestillingsprosjekt.

Åpent for
Dans - bachelorstudium
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto