Hopp til hovedinnhold

Body research and awareness I BDA790

Emnet tilbyr studenten en innføring i ulike metoder og bevegelsespraksiser for utvikling av danserens fysiske bevissthet og bevegelsesregister.

Studenten arbeider med ulike tilnærminger, som for eksempel, Pilates, kontaktimprovisasjon og partnering, somatisk praksis, m.m.

Studenten opparbeider en forståelse av fysiske bevegelsesprinsipper og anvendelsen av disse både konseptuelt og praktisk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA790

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten:

  • ha kjennskap til metoder som utvikler det individuelle bevegelsesspråket
  • ha kjennskap til metoder og praksiser som utvikler kroppslig bevissthet og tilstedeværelse
  • ha kjennskap til ulike former for samdans og vise forståelse for hvordan disse påvirker utviklingen av eget bevegelsesspråk

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • arbeide ut fra eget fysisk utgangspunkt, alene og i gruppe
  • løse fysiske oppgaver i tett samarbeid med andre
  • forstå relevansen av ulike utforskende praksiser i utviklingen av eget fysisk potensiale og bevegelsesspråk

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:.

  • ha kjennskap til og vise forståelse i utførelsen av fysiske bevegelsesprinsipper og dansekunstneriske verktøy, både konseptuelt og praktisk
Innhold
Emnet består av undervisning i ulike utforskende fysiske praksiser. Dette inkluderer kontaktimprovisasjon og partnering, strukturert improvisasjon, martial arts, somatisk arbeid, stemmebruk og tekstarbeid.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Mappe bestående av 2 oppgaver - en individuell skriftlig oppgave og en praktisk gruppeoppgave. Oppgavene vurderes samlet og gis en felles karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det gis ikke karakter før alle arbeidene/oppgavene er innlevert og mappen som helhet sensureres.

Det er forpliktende obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Brynjar Åbel Bandlien
Faglærer: Ane Iselin Brogeland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Fysisk arbeid, individuelt eller i gruppe.
Åpent for
Dans - bachelorstudium
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto