Hopp til hovedinnhold

Body research and awareness II BDA795

Emnet har hovedvekt på metoder for videre forståelse og utviklingen av danserens fysiske bevissthet av ulike bevegelsesverktøy. Samt utviklingen av danserens kunstneriske og individuelle bevegelsesspråk. Studenten vil utvikle kunnskap om hvordan de ulike elementene, både individuelt og i samspill med andre, bidrar til å utvikle fysisk potensial og kroppslig bevissthet. Videre skal studenten utdype bruken av ulike fysiske metoder og bevegelsesprinsipper, både konseptuelt og praktisk, og forstå elementenes relevans i en kunstnerisk sammenheng.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA795

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha:

Kunnskap

  • ha kunnskap om metoder som utvikler det enkelte språk for bevegelse og kunne jobbe selvstendig med disse
  • ha kunnskap om metoder og praksis som utvikler kroppslig bevissthet og tilstedeværelse, og kunne bruke disse i egen praksis
  • vise en utdypet forståelse av å jobbe med andre og hvordan dette påvirker utviklingen av eget bevegelsesspråk

Ferdigheter

  • kunne løse fysiske oppgaver i nært samarbeid med andre og bidra til gruppens kollektive utvikling
  • kunne utvikle eget fysisk potensiale og bevegelsesspråk gjennom bruken av ulike utforskende praksiser
  • kunne arbeide utdypet med fysisk og konseptuell kunnskap i forhold til de underviste metodene; fortsette en videreutvikling av en tenkende kropp

Generell kompetanse 

  • vise utdypet forståelse i utøvelsen av fysiske bevegelsesprinsipper og danskunstneriske verktøy, både konseptuelt og praktisk
  • kunne anvende de forskjellige fysiske metodene til egen kunstnerisk og fysisk forskning
Innhold
Emnet består av undervisning i ulike utforskende fysiske praksiser. Dette inkluderer kontaktimprovisasjon og partnering, strukturert improvisasjon, martial arts, somatisk arbeid, stemmebruk og tekts arbeid.
Forkunnskapkrav
BDA790 Body Research I
Anbefalte forkunnskaper
Body research/awareness I
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Mappe bestående av en mindre skriftig oppgave og en avsluttende refleksjonsoppgave i form a en lecture demonstration som inneholder en fysisk demonstrasjon samt en muntlig refleksjon.Oppgaven vurderes samlet og gis en felles karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det gis ikke karakter før alle arbeidene/oppgavene er innlevert og mappen som helhet sensureres.

Det er forpliktende obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Brynjar Åbel Bandlien
Faglærer: Ane Iselin Brogeland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Fysisk arbeid, ukentlig eller i bolker
Åpent for
Dans - bachelorstudium
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto