Hopp til hovedinnhold

Dans i kontekst : fra den lokale scene til den globale BDA870

I emnet får studenten innsikt i ulike kulturers danseformer og interkulturelle/multikulturelle danseforestillinger/begivenheter. Studenten får kunnskap om dansenes relasjon til samfunnet og forståelse for både etiske og kulturelle aspekter ved arbeidet i koreografiske prosesser fra andre kulturer. Det presenteres analysemetoder og kulturelle teorier samt temaer som kunstaktivisme i og med andre kulturer. Intensjonen er at studenten får et utvidet og reflektert perspektiv på dansekunst fra Den lokale scene til den globale som gjør dem i stand til å kontekstualisere sitt eget kunstnerisk arbeid og ståsted.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA870

Versjon

2

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • anvende antropologiske analysemetoder og kulturelle teorier i forhold til følgende:
  • Etnisk dans
  • Samtidsdans fra ikke-vestlige kulturer
  • Interkulturell- og multikulturelle danseforestillinger/begivenheter

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for dansens ulike funksjoner ved utvalgte eksempler fra andre kulturer, ulike tidsepoker og samfunnslag.
  • gjøre rede for kulturelle og samfunns aspekter ved lokale danse og sætte det i et globalt perspektiv.
  • gjøre rede for kunstaktivisme i dans.

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • arbeide med oppgaver som krever refleksjon om etiske og kulturelle aspekter ved lokale dansene og kunne sette disse i et globalt perspektiv.
  • kontekstualiser sitt eget arbeid med dansekunst i relasjon til et globalt perspektiv.
Innhold

Det danseantropologiske aspektet går parallelt gjennom hele emnet og oppgavene knyttet til emnet er laget for å gi studenten innsikt i ulike kulturers danseformer og dens sosiale og samfunnsmessige betydning.

Å kunne gjennomføre et feltarbeid hvor det inngår praktisk innlæring og skapelsesprosesser fra andre kulturers dans for å belyse dets betydning på den globale scene.

Forkunnskapkrav
BDA810 Dans i kontekst: fortid og nåtid
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Innlevering av en individuel skriftlig mappe oppgave. Eksamensoppgaven er en skriftlig gruppeoppgave og et muntlig opplegg. Det gis en felles karakter for gruppeoppgaven (3/4) og det individuelle muntlige opplegg (1/4).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det er forpliktende obligatorisk fremmøte på all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Birgitte Bauer-Nilsen
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Ukentlig undervisning med forelesninger, praktisk trening, gruppearbeid og prosjektarbeid.
Åpent for
Dans - bachelorstudium
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto