Hopp til hovedinnhold

Innføring i Artistic Research og andre kunstformer BDA875

Artistic research er likestilt med forskning i Lov om universiteter og høgskoler. I dette emnet får studenten innføring i hva artistic research kan være, dette med et spesielt fokus på å forske gjennom kunsten/i kunsten. Emnet inneholder en innføring i begrepet artistic research, også med presentasjoner av forskjellige kunstnere og deres metoder for å undersøke eget kunstverk og egne kunstneriske prosesser. Etter endt gjennomføring av emnet skal studenten ha fått kjennskap til begrepet og også ha tilegnet seg noen grunnleggende metoder som de kan bruke i eget arbeid. Studenten får muligheten til å bruke sin kunnskap fra dette emnet inn i emnet Formidling III.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA875

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • ha kjennskap til noen forskjellige retninger innenfor artistic research som har relevans for dansekunstneren.
  • kunne anvende artistic research som redskap i undersøkelsen av prosessen i kunstnerisk arbeid, for eksempel installasjon, live art og annet.

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • bruke utvalgte metoder fra artistic research i undersøkelse av eget kunstnerisk arbeid.
  • redegjøre for hvordan artistic research kan inngå i en kunstnerisk undersøkelse.

Generell kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne

  • redegjøre for forskjellen mellom artistic research og forskning.
  • forstå hvordan artistic research kan være et sentralt verktøy i arbeid med kunstneriske arbeider.
Innhold

Innføring i forskjellige retninger i artistic research, gjennom kunstnermøter og praksis

Innføring i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Merknad. I formidling III får studenten bruke metoder og erfaringer fra emnet Artistic research inn i det praktiske arbeidet med sin solo.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen 1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk fremmøte i hh til UKs fraværsreglement.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Siri Dybwik
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer

Emnet undervises i bolker og/eller ukentlig. Videre er emnet knyttet til Formidling III hvor studenten vår mulighet til å se tilbake på sin kunstneriske prosess og hvor en gjennom  innføring i forskjellige metoder får hjelp til å finne et forskningsfokus tilknyttet individuell utøving og også den kollektive, koreografiske prosessen, dette utvikles gjennom samtaler og forelesninger. Studentene får innblikk i hvordan PhD stipendiater arbeider ved fakultetet. Emnet legger vekt på en kollektiv undervisningsform hvor en er undersøkende og aktiv.

Hovedarbeidskrav er en installasjon hvor den enkelte student får utvikle et "refleksjonsverk". Emnet gir innføring i forskjellige måter å dokumentere kroppslig kunnskap, dette er en sentral del av arbeidsformen.

Obligatorisk oppmøte, se beskrivelse av dette under generelt om studiet i starten på planen. Individuell og gruppe arbeid underveis tilknyttet forelesninger.

Åpent for
Dans - bachelorstudium
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto