Hopp til hovedinnhold

Film: historie, teori og analyse BFJ220

Emnet er et innføringskurs i filmens historie, filmanalyse og filmteori/-estetikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BFJ220

Vekting (SP)

10

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal kunne

· gjøre rede for en rekke filmretninger og filmhistoriske epoker

· gjøre rede for noen hovedlinjer i klassisk filmteori/-estetikk

Ferdigheter

Studenten skal kunne

· analysere filmer med henblikk på narrativ form og filmatiske teknikker

· forstå og betrakte nyere filmer i et filmhistorisk perspektiv

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

· forholde seg til filmer som komplekse meningsbærende fenomener

Innhold
Emnet gir en grunnleggende innføring i filmhistorie (med fokus på spillefilmen) og filmanalyse. I tillegg tar emnet for seg grunnleggende problemstillinger innenfor klassisk filmteori og -estetikk. Sentrale stilarter og filmbevegelser som for eksempel den klassiske Hollywood-filmen, tysk ekspresjonisme, den sovjetiske montasjefilmen, italiensk neorealisme og den franske nybølgen blir gjennomgått på kurset. Emnet fokuserer på hvordan forskjellige historiske perioder har påvirket utviklingen av spillefilmen. Estetiske, teknologiske, industrielle og samfunnsmessige faktorer utgjør noen av de viktigste innfallsvinklene.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 5 Timer A - F

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Cato Wittusen
Arbeidsformer
Undervisningsformen er forelesninger. Det vil være filmvisning i forbindelse med hver forelesning. Fullt læringsutbytte forutsetter at studenten deltar på disse visningene, samt tar aktivt del i undervisningen (leser pensumtekstene i forkant av forelesningene og deltar i diskusjonene).
Åpent for
Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Filmkunnskap (ØK0402) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto