Hopp til hovedinnhold

Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap BFJ302

Dette emnet gir kunnskap om hvordan mediehusene og produksjonsselskapene fungerer som enkeltpersons foretak eller frilansere, og hvordan studentene selv kan utvikle og finansiere egne prosjekter uavhengig av redaksjoner og medieproduksjonsselskap.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BFJ302

Vekting (SP)

10

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

 • Ha kunnskap om medieformater og mediemarkedet.
 • Ha kunnskap om utviklingsmetoder og kvalitetssikringsverktøy for medieinnhold.
 • Ha kunnskap om produksjon av medieinnhold fra et ståsted utenfor de store redaksjonene og medieproduksjonsselskapene.
 • Ha kunnskap om entreprenørskap som uavhengig medieinnholdsprodusent.
 • Ha kunnskap om lovverk og finansieringsmuligheter for produksjon av medieinnhold
 • Ha kunnskaper om journalistiske nettverk og forstå internasjonale muligheter

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne utvikle nytt medieinnhold ved hjelp av utviklingsmetoder og kvalitetssikringsverktøy.
 • Kunne utvikle et redaksjonelt, eller annet medialt prosjekt, fra idé til ferdig produkt.
 • Kunne lage og gjennomføre presentasjon for redaktører, bestillere eller andre mulige finansieringskilder.
 • Kunne sette opp et estimat for egne prosjekter.
 • Kunne anvende gjeldende avtaler og lover for feltet.Generell kompetanse

            Studenten skal:

 • Ha innsyn i mediemarkedet.
 • Kunne planlegge og gjennomføre større og mindre prosjekter.
Innhold
Det blir undervist i utvikling av nytt medieinnhold, i og utenfor, mediehus, redaksjoner og produksjonsselskaper. Det blir også undervist i hva som skal til for å skape egen arbeidsplass og samarbeidsmuligheter med de samme bedriftene, også multinasjonalt.
Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BFJ203 Audiovisuell fortelling 2
BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon, BJO201 Undersøkende journalistikk
Anbefalte forkunnskaper
BFJ301 Audiovisuell fortelling 3
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 1 Uker A - F

Hjemmeeksamen og presentasjon av denne. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Innleveringsoppgaver
For å kunne framstille seg til prøving i et emne må kandidaten ha levert og fått godkjent alle obligatoriske innleveringsarbeider. I tillegg kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder deltakelse/oppmøte ved obligatorisk undervisning, seminarer og prosjekter. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Margareth Pollestad
Faglærer: Lars Nyre
Faglærer: Espen Mathiesen
Arbeidsformer
Forelesinger, praktiske øvinger, seminarer, presentasjoner og obligatoriske innleveringsoppgaver.
Emneevaluering
Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto