Hopp til hovedinnhold

Musikkproduksjon BFJ303

Emnet gir en innføring i musikkopptak og musikkproduksjon innen forskjellige musikkgenre.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BFJ303

Vekting (SP)

10

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Ved avslutning av emnet skal studentene ha grundig kunnskap om musikkproduksjon innen forskjellige genre. Dette innebærer kunnskap om opptak og miks av forskjellige musikkgenre, musikkinstrumenter og bruk av utstyr for musikkproduksjon. Kurset tar for seg opptak med hovedmikrofonteknikk og multimikrofonteknikk, nedmiks og mastering. Kurset gir en oversikt over mikrofonfonbruk ifm. musikkopptak av forskjellige instrumenter og ensembler, og bruk av prosesseringsverktøy ifm. miks og ferdigstilling av produsert musikk.

Ferdigheter

Studentene skal kunne velge riktig mikrofonteknikk for forskjellige typer musikalske genre og musikkinstrumenter. Studentene skal kunne bruke lydproduksjonsutstyr og programvare for opptak, redigering og nedmiks av musikkopptak. Studentene skal kunne lytte kritisk og gjøre profesjonelle vurderinger av musikkopptak.

Generell kompetanse

Studentene skal ha lært seg å arbeide i team og forstå samspillet mellom de involverte i en musikkproduksjon. Studentene skal kunne sammenligne og vurdere ulike produksjonsformer innen musikk. Studentene skal også ha lært seg å ta ansvar for en produksjonsprosess fra planlegging til ferdig produkt, inkludert kontakt med musikere for planlegging av opptaksprosjekter.

Innhold
Emnet består av forelesninger, workshops og praktiske innleveringsoppgaver, og dekker følgende områder
  • Hovedmikrofonopptak
  • Stereoteknikk
  • Surroundopptak
  • Multimikrofonteknikkopptak
  • Bruk av lydprosesseringsverktøy
  • MIDI
  • Nedmiks
  • Mastering
Forkunnskapkrav
BFJ202 Flerkameraproduksjon, BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BFJ203 Audiovisuell fortelling 2
Anbefalte forkunnskaper
BFJ202 Flerkameraproduksjon, BFJ301 Audiovisuell fortelling 3
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 1 Semestre A - F

Mappeevaluering av musikkproduksjoner med en kort prosjektrapport til hver prosjekt i mappen.  Konteeksamen vil foregå på lik måte som ved gjennomføring av ordinær eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger
Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Sindre Skjøld
Faglærer: Nadine Zoghbi
Arbeidsformer

Forelesninger, gruppeundervisning, veiledning, obligatoriske praktiske oppgaver og produksjoner med gjennomgang.

Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante.

Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid ut over vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Åpent for
Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentvaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto