Hopp til hovedinnhold

Biofysikalsk kjemi BIO500

Kurset omfatter: Grunnleggende reaksjonskinetikk, elementærprosesser og enzymkinetikk. Diffusionskontrollerte reaksjoner, simulasjonsberegninger av kjemiske og fysiologiske prosesser. Innføring i reaksjonskinetisk modellering. UV-synlig spectroskopi, fluorescensspektoskopi, fluorescensmikroskopi. Prinsipper til sentrifugering/ultrasentrifuge. Bruk av PC, regneark, og programmering innen fysikalsk og biofysikalsk kjemi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BIO500

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Grunnleggende reaksjonskinetikk, elementærprosesser og enzymkinetikk. Diffusionskontrollerte reaksjoner, simulasjonsberegninger av kjemiske og fysiologiske prosesser. UV-synlig spectroskopi, fluorescensspektroskopi, fluorescensmikroskopi.  Bruk av PC, regneark, og programmering innen fysikalsk og biofysikalsk kjemi.
Læringsutbytte

Etter utført kurs skal studenten kunne:

 • prinsipper i kinetikk/enzymkinetikk
 • beregne levetider på grunnlag av første-ordens halveringstid
 • bestemme eksperimentelt KM og Vmax verdier av enzym-katalyserte reaksjoner
 • forstå betydningen av allosteri i regulering av biokjemiske prosesser
 • estimere diffusjonstider
 • kunne basal reaksjons-kinetisk modellering med Matlab 
 • kunne beregne bindingskonstanter
 • prinsippene om reversibel inhibering
 • forstå hvordan pH innvirker på enzymkatalyserte reaksjoner
 • prinsipper for UV-VIS absorpsjons- og fluorescensspektroskopi
 • prinsippene for FRET

Etter å ha fullført dette kurset har man god kompetanse for å arbeide med  forskningsoppgaver innen enzym-relaterte, spektroskopi-relaterte, kjemiske, biokjemiske og molekulærbiologiske problemstillinger.

Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Generell kjemi fra høgskole eller universitet (KJE150). Kunnskap i biokjemi (BIO200) er av fordel.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer - 1), Matematisk formelsamling (Rottmann)

1) Godkjent, enkel kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Laboratorieundervisning, PC-øvinger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Heinz Peter Ruoff
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer
Fire timer forelesning og seks timer laboratoriekurs pr. uke.
Åpent for
Biologisk kjemi, master i realfag Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Fysikalsk kjemi (MOT450) 10
Biofysikalsk kjemi (MBI110) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto