Hopp til hovedinnhold

Samfunnspsykologi BPS250


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BPS250

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

  • ha kunnskap om samfunnspsykologien som disiplin, relevante arbeids og forskningsmetoder, epidemiologi og samfunnspsykologiske praksisområder
  • ha grunnleggende kunnskap om organisering av helse- og sosialtjenesten, lovverk og forvaltning
  • ha kunnskap om marginaliseringsprosesser

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne gjøre rede for og drøfte samfunnspsykologien som disiplin, relevante arbeids og forskningsmetoder, epidemiologi og samfunnspsykologiske praksisområder
  • kunne drøfte hvordan samfunnsmessige faktorer påvirker helse
  • kunne drøfte hvordan strukturelle forhold lokalsamfunnsbaserte tiltak kan forebygge sykdom og fremme helse

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • ha en forståelse for samfunnspsykologiske arbeids og forskningsmetoder, epidemiologi og praksisområder
  • kunne anvende denne forståelsen for å drøfte hvordan samfunnsmessige faktorer påvirker helse
Innhold
Emnet gir en innføring i samfunnspsykologien som disiplin, relevante arbeids og forskningsmetoder, epidemiologi og samfunnspsykologiske praksisområder, inkludert organisering av helse- og sosialtjenesten, lovverk og forvaltning. Studentene vil særlig få en innføring i hvordan samfunnsmessige faktorer påvirker helse (herunder psykisk helse). Emnet vil gi kunnskap om marginaliseringsprosesser og samfunnspsykologisk praksis. Emnet vil videre gi en innføring i hvordan strukturelle forhold lokalsamfunnsbaserte tiltak kan forebygge sykdom og fremme helse.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BSP110 Samfunnsstruktur i endring, BSP120 Samfunnsvitenskaplig tenking og metode, BSP130 Kvantitativ forskningsmetode, BSP140 Sosiale relasjoner og institusjoner
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Studentene skal besvare 2 av 3 langsvarsoppgaver fra samfunnspsykologi. Alle deloppgavene må bestås for at eksamen skal bestås.Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Nicolay Gausel
Arbeidsformer
Undervisningen består av forelesninger og seminar.
  • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
  • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter.
Emneevaluering
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto