Grunnleggende programmering (DAT120)

Studenten skal lære seg hvordan å skrive og kjøre dataprogrammer i programmeringsspråket Python. Studenten skal lære seg det grunnleggende om hvordan en datamaskin virker. I tillegg skal studenten lære seg grunnleggende IKT sikkerhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

DAT120

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Programmering i språket Python. Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for strukturert og objektorientert programmering og evnen til å skrive og kjøre egendefinerte programmer. Studenten skal lære hvordan å bruke ferdigdefinerte funksjoner og klasser, samt hvordan å lage sine egne funksjoner og klasser. Et viktig konsept er hvordan å dele opp et problem i moduler og så lage modulene hver for seg. Modulene kan være funksjoner eller klasser. Studentene skal lære seg enkel testing av modulene de har laget. Studentene skal lære seg hvordan programmet deres kan ta imot beskjeder fra brukeren. Studentene skal lære seg hvordan programmet deres kan lese data fra filer og skrive data til filer. Studentene skal lære seg grunnleggende bruk av Python datastrukturene liste, tuple, mengde og dictionary.

Studentene skal også lære seg det grunnleggende om hvordan en datamaskin er bygd opp samt det grunnleggende om datasikkerhet.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Ha en grunnleggende forståelse for hvordan en datamaskin virker
  • Ha en grunnleggende forståelse for strukturert programmering
  • Ha en grunnleggende forståelse for objektorientert programmering
  • Kunne begreper som variabler, datatyper, kontrollstrukturer, lister, funksjoner, klasser og objekter.
  • Ha en grunnleggende forståelse for datasikkerhet

Ferdigheter

  • Kunne løse programmeringsoppgaver ved bruk av Python som programmeringsspråk
  • Kunne skrive og kjøre egendefinerte programmer ved bruk av klasser og objekter, funksjoner, kontrollstrukturer og lister.
  • Kunne bruke metoder fra ferdigdefinerte klasser, opprette egendefinerte klasser og objekter og kunne opprette kommunikasjon mellom objekter.
  • Kunne grunnleggende bruk av et versjonskontrollsystem (Git)

Generell kompetanse

  • Kunne planlegge og kode kjørbare dataprogrammer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Egne håndskrevne notater eller trykte notater 1), Godkjent kalkulator,

1) Du kan ha med to A4-ark med egne notater på eksamen. Arkene kan være håndskrevet eller maskinskrevet. Du har lov til å skrive på begge sider.

Dette emnet har digital eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringsoppgaver
Det blir totalt gitt 10 øvinger i emnet. De to første øvingene er frivillige. De resterende åtte er obligatoriske og må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Erlend Tøssebro

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Per Jotun

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

Emnet vil ha fire forelesningetimer i uka. Det vil være mellom 4 og 8 øvingstimer i uka hvor studentene kan få hjelp med de obligatoriske innleveringsoppgavene.

Gjennomføring av obligatoriske øvinger skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få godkjent øvinger utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Konsekvensen av at du ikke har fått godkjent øvingsoppgavene er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Grunnleggende programmering (DAT110_1) 7
Objektorientert programmering (DAT100_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Elektroteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Elektroteknologi - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag Maskin, y-vei - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto