Databaser (DAT220)

Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av databasesystemer. Emnet består av grunnleggende databaseteori, datamodellering, relasjonsdatabaser, SQL og transaksjoner. Emnet skal gi kunnskap om hvordan man designer en god database og hvordan man bruker et databasesystem.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

DAT220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

En database er et system for lagring og innhenting av data, typisk til store datamengder. Som bruker av datasystemer ser man sjelden databasen direkte, siden den brukes av applikasjonsprogrammet i stedet for direkte av brukeren. Nesten alle applikasjoner i dag bruker en form for database. Kunnskap om databaser er viktig både hvis du skal lage en database og hvis du skal lage en applikasjon som bruker en database.

Kurset inkluderer datamodellering, bruk av relasjonsdatabaser og ikke-relasjonelle databaser, spørreoptimalisering, transaksjoner, samt grunnleggende bruk av indeks-strukturer og søkealgoritmer. Datamodellering betyr å sette opp en modell eller oversikt over dataene du vil lagre. Relasjonsdatabaser er i dag den mest brukte formen for databasesystem mens ikke-relasjonelle databaser tillater mer fleksible datamodeller. Spørreoptimalisering er en gruppe teknikker for å gjøre at spørringene dine kjører raskere. Transaksjoner er viktige for alle databasesystemer som kan brukes av flere brukere samtidig.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Kunne beskrive hva en relasjonsdatabase er og forklare det grunnleggende om hvordan relasjonsdatabaser fungerer
  • Kunne identifisere andre typer databaser
  • Kunne beskriv hva transaksjoner er, hvilke egenskaper de har og forklare hvorfor man bruker transaksjoner
  • Kunne karakterisere forskjellige typer databasesystemer
  • Kunne sammenligne og evaluere forskjellige databasekonsepter

Ferdigheter:

  • Lage en datamodell ved hjelp av ER-diagrammer
  • Utforme en relasjonsdatabase basert på en datamodell ved bruk av standard metodikk
  • Lage SQL spørringer som kjører så raskt som mulig
  • Utvikle et program som bruker databaser

Generell kompetanse:

  • Kunne bruke en database som en del av en programvareutviklingsprosess

Forkunnskapskrav

Studenten forventes å kunne programmering på nivået DAT120 og webprogrammering på nivået DAT310.

Anbefalte forkunnskaper

DAT120 Grunnleggende programmering, DAT200 Algoritmer og datastrukturer, DAT310 Webprogrammering

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Eksamen er digital.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger

Gjennom semesteret skal studentene jobbe individuelt med øvinger samt jobbe i grupper med et praktisk gruppeprosjekt. Både øvingene og gruppeprosjektet er obligatorisk og må være godkjent innen annonserte tidsfrister for å få adgang til eksamen i emnet.

Fravær på grunn av sykdom eller andre årsaker skal meldes til laboratoriepersonellet så snart som mulig. Man kan ikke forvente at det foretas bestemmelser om gjennomføring av laboratorieoppdrag på andre tidspunkter med mindre det er avtalt på forhånd med laboratoriepersonellet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Petra Galuscakova

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Rodrigo Queiroz Saramago

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

6 timer forelesning/ planlagt laboratorium/ veiledet gruppearbeid per uke. Studentene forventes å bruke ytterligere 6-8 timer per uke på selvstudium, gruppediskusjoner og utviklingsarbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Databaser (BID190_1) 10
Datamodellering (BID120_1) 6
Datamodellering (TE0569_1) 6

Åpent for

Datateknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto