Strategi og digitalisering (E-MBA285)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

E-MBA285

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Organisasjoner må forholde seg til en stadig mer digitalisert økonomi. De må tilpasse og endre sine forretningsprosesser, de må møte kundene på nye måter, og de må håndtere teknologi og omgivelser som utvikler seg raskere og raskere.

Men det store paradokset er at teknologien i seg selv ikke gir noen verdi for organisasjoner flest. Det gir kun muligheter, og disse mulighetene må settes inn i en sammenheng. De digitale mulighetene må styres.

Dette kurset vil hjelpe deg til å håndtere dette spenningsfeltet mellom strategi og digitale utfordringer og muligheter.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakerne hakunnskap om:

  • forskjellige perspektiver på verdiskaping i en digital økonomi
  • strategiske og organisatoriske utfordringer som møter organisasjoner i en digital økonomi
  • viktige trender og utfordringer

Etter fullført kurs skal deltakerne kunne:

  • Styre organisasjoners investeringer og bruk av digital teknologi
  • Gi anbefalinger til verdiskaping ved hjelp av digitale initiativer
  • Lede og gjennomføre digital transformasjon
  • Være en aktiv bidragsyter i store og mellomstore virksomheter

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjekt - individuelt eller i gruppe med inntil tre deltakere 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer

En selvvalgt prosjektoppgave står sentralt i kurset. Denne kan gjøres individuelt eller i grupper med inntil tre deltakere.Formatet er 10-15 sider dersom du skriver alene, og 15-20 sider dersom dere er to som skriver sammen. Forside, fotnoter og referanseliste kommer i tillegg.Prosjektet avsluttes 14 dager etter siste samling.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Bjarte Ravndal

Arbeidsformer

Samlingsbasert undervisning med tre samlinger á to dager. Mellom samlingene må deltakerne arbeide selvstendig og/eller i grupper med prosjektet og utvalgte case.

Det legges opp til at studentene er aktive og bidrar med egne erfaringer og/eller problemstillinger. Hva man står igjen med etter endt kurs er i stor grad bestemt av egen innsats.

Åpent for

Executive Master of Business Administration

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto