Hopp til hovedinnhold

Instrumenteringssystemer ELE380

Introduksjon til instrumentering av tekniske systemer, med vekt på reguleringssystemer. Et utvalg av målefølere og pådragsorganer blir lagt fram, samt hvordan disse brukes, styres og sammenpasses i en moderne, teknisk sammenheng.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ELE380

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Et utvalg av målefølere og pådragsorganer og de viktigste fysiske prinsipper og virkemåter.
 • Grunnleggende metrologi (målevitenskap).
 • Relevant signalbehandling og systemteori.

Ferdigheter:

 • Kunne finne egnede målefølere og pådragsorganer.
 • Kunne redegjøre for instrumenters virkemåter og begrensinger.
 • Kunne planlegge og beskrive et system av instrumenter.
 • Kunne omsette, behandle, overføre og lagre signaler.
 • Kunne presentere signaler og målinger.

Generell kompetanse:

 • Forstå hvordan man planlegger og beskriver systemer.
 • Språkbruk og terminologi knyttet til metrologi, måleteknikk, instrumentering og systemer.
Innhold
 • Fysiske prinsipper for målefølere og pådragsorganer.
 • Statiske og dynamiske, lineære og ulineære overføringskarakteristikker.
 • Omsetting og behandling av måle- og pådragssignaler.
 • Sammenpassing av instrumenter og overføring og lagring av signaler.
 • Presentasjon av målinger og signaler.
 • Vanlige støy- og feilkilder.
 • Grunnleggende metrologi (SI-systemet, usikkerhet, statistikk og kalibrering).
 • Blokkdiagrammer, bekrivelse og planlegging av systemer.
Forkunnskapkrav
ELE100 Elektroteknikk 1, MAT100 Matematiske metoder 1
Anbefalte forkunnskaper
ING100 Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og prosjektrapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 6/10 4 Timer A - F Alle.
Prosjektrapport 4/10 A - F

Prosjektrapport fra gruppearbeid teller 40% av sluttkarakter.Digital skriftlig skoleeksamen (4 timer) teller 60% av sluttkarakter. Alle skriftlige hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt. Både gruppearbeid og eksamen må være bestått for å sluttkarakter i emnet. Kandidater som ikke består gruppearbeidkomponenten må levere ny prosjektrapport neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske laboratorieøvinger , Obligatoriske teorioppgaver
 • 3 laboratorieøvinger (2 av 3 må være godkjent før oppmelding til eksamen).
 • 6 teoriøvinger (3 av 5 må være godkjent før oppmelding til eksamen, samt 1 frivillig).

Obligatoriske arbeidskrav (teori- og laboratorieøvinger) skal være godkjent av faglærer innen angitte frister (oppgis i løpet av semesteret). Alle obligatoriske arbeidskrav må være fullført og godkjent innen 3 uker før eksamen.

Gjennomføring av laboratorieøvinger må gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på læringsplattformen. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker må snarest mulig meldes til laboratorie- eller fagansvarlig. Kandidater kan ikke forvente å kunne gjennomføre laboratorieøvinger utenom oppsatt tid mindre dette avtales på forhånd.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for oppmelding til eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Arnfinn Aas Eielsen
Laboratorieingeniør: Didrik Efjestad Fjereide
Emneansvarlig: Arnfinn Aas Eielsen
Ansvarlig laboratorieøvelser: Jon Fidjeland
Arbeidsformer
3 timer forelesning, 2 timer veiledning hver uke i gjennomsnitt. I tillegg kommer laboratoriearbeid (4 timer per uke over en periode på 3 uker) og arbeid med prosjektoppgaven.
Åpent for
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Emneevaluering
Vanligvis ved spørreskjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Instrumenteringsteknikk (ELE220) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto