Hopp til hovedinnhold

Entreprenørskap for musikere (ENT321)

Emnet gir relevant kompetanse i entreprenørskap og bransje- og profesjonskunnskap.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ENT321

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene lærer prinsipper, verktøy og strategier med det formål å kunne skape sin egen arbeidsplass. Emnet gir fordypning i temaer rundt forretningsdrift, marked og kulturnæring.

Kursbeskrivelse

Dagens musikkøkonomi har vært gjennom altomfattende forandringer de siste tårene. Dette har utfordret tradisjonelle strukturer og økonomiske modeller. Det er mange som mener mye om dette og ofte er det lite fakta og kunnskap som ligger til grunn for synsing og meningsutvekslinger.

Vi skal i dette kurset lære fakta, prinsipper, sammenhenger og verktøy som gir godt grunnlag for å legge strategier for å kunne skape sin egen arbeidsplass, styrke bevisstheten og stoltheten rundt egen kunstneriske virksomhet.

Dette kurset tar deg med på historiens, teknologiens, forretningsmoddelenes og kunstens mange forunderlige veier som kan føre mot en profesjonell karriere i musikkens- og kunstens tjeneste.

I samlinger og gjennom oppgaver vil vi se på de historiske linjene, kontekst og utvikling som har tatt oss her vi er i dag, vi skal se på og diskutere virkeligheten som eksisterer utenfor universitetets trygge vegger. Du vil få god oversikt og innsikt i dagens musikkmarked og funksjoner som både er til glede og frustrasjon for en utdannet musiker.

Vi skal gå i dybden på markedet, enten det er snilt og offentlig eller knallhardt markedsstyrt.

Vi skal bli personlige og arbeide målrettet med egne planer og strategier for å kunne ta egen praksis ut i denne virkelighetens verden.Gjennom å utvikle egenskaper som gjør hver enkelt av dere i stand til å tilegne seg kunnskap og innsikt som trengst for å forberede deg til et liv etter endt utdanning innenfor en rekke ulike funksjoner i dagensk musikkvirkelighet.

Gjennom innsikt vil vi også legge forholdene godt til rette for klar utsikt enten det er som utøvende musiker, kunsterisk administraivt arbeid, entreprenørskap og oppstart, utdanning og pedagogoisk arbeid, kulturpolitikk og/eller not-for-profit arbeid.

Mål

I dette kurset skal du:

 • Utvikle og gjennomføre et praktisk personlig utøverprosjekt og vurdere kunstnerisk formidling fo rulike målgrupper.
 • Uttrykke egne tekster om egne prosjekter og ideer.
 • Være i stand til å markedsføre egne prosjekter mot ulike målgrupper.
 • Se nærmere på ulike forretningsmodeller og praksiser innen ulike felt av musikkbransjen og de kreative næringer.
 • Få innsikt i historiske hendelser og utvikling som har tatt oss fra den gamle musikkøkonomien, gjennom ikke-økonomien itl den ny-gamle musikkøkonomien.
 • Forstå dagens musikkøkonomi og samspillet mellom verdens beste tilskuddsordninger for kunst og de tradsjonelle markedene både innen rettighets-, innspillings-, konsert- og parterskapsøkonomien.
 • Formidle og markedsføre en kunsterisk forretningside og være i stand til å bygge opp et nettverk for sin virksomhet ved kjennskap til relevante institusjoner / ressurser / organisasjoner i kulturlivet.
 • Være i stand til å analysere egne interesser, økonomi og ønsker for kunsterisk og administrativt arbeid.
 • Lage egen karrereplan for eget profesjonelt liv etter utdanning.
 • Ha innstikt og forståelse som gir grunnleggende ferdigheter fr å kunne ta selvstendige kristiske valg og takle kunsteriske utfordringer.
Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

 • Bevisstgjøre og reflektere gårsdagens, dagens og framtidens musikkmarked

Kunnskaper

 • Du skal gjennom å trekke ut innsikt, utsikt, kunnskap og refleksjon, som du har fått gjennom denne klassen, sette sammen din egen karriereplan for ditt profesjonelle kunsterskap de neste 10 årene.
 • Du skal planlegge, gjennomføre og vurdere kunstnerisk formidling for ulike målgrupper

Ferdigheter

 • Legge et godt grunnlag for å skape din egen arbeidsplass
 • Kunne ta selvstendige kritiske valg basert på kunnskap og innsikt
 • Kunne takle kunsteriske og profesjonelle utfordringer
 • Utvikle din egen verktøykasse for å kunne nå de målene du setter deg
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 1 Semestre Bestått/ Ikke bestått

Skriftlig oppgave 4-7 sider. Vanlig skrifttype (Times New Roman, Calibri etc), halvannen linjeavstand.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Stein Bjelland
Studiekoordinator: Ranja Katrin Gärtner
Arbeidsformer
Forelesninger/webinar, workshops og gruppearbeid. Dialog mellom studenter og foreleser(e) står sentralt. Gjennomføring av planlagte oppgaver og prosjekter.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto