Hopp til hovedinnhold

Examen facultatum EXFAC100

Examen facultatum gir en innføring i humanioras historie og utviklingen av humaniora som vitenskap. I tillegg gir emnet en innføring i akademisk skriving.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

EXFAC100

Vekting (SP)

7.5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet  

 • har kandidaten kunnskap om humanioras historie og kunnskap om særtrekk ved humaniora som vitenskap  
 • har kandidaten kunnskap om språk, historie og kunst som objekter for humanistisk forskning  
 • har kandidaten kunnskap om fortolkningslæren som teori og metode innen humaniora  
 • har kandidaten kunnskap om grunnleggende særtrekk ved akademiske tekster  
 • har kandidaten kunnskap om forskjellige typer akademiske sjangere

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet

 • kan kandidaten gjøre rede for sentrale hendelser innen humanioras vitenskapshistorie og sentrale kjennetegn ved humaniora som vitenskap  
 • kan kandidaten presentere noen særtrekk ved språk, historie og kunst som objekter for humanistisk forskning  
 • kan kandidaten gjøre rede for grunntrekk ved fortolkningslæren  
 • kan kandidaten identifisere strukturen i en akademisk tekst  
 • kan kandidaten skrive en tekst i samsvar med krav til akademisk språkføring

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet   

 • kan kandidaten tenke selvstendig og kritisk
 • kan kandidaten gjøre rede for krav til akademiske tekster  
 • kan kandidaten benytte et vanlig godkjent henvisningssystem
Innhold
Examen facultatum gir en innføring i humanioras historie og en innføring i å tenke vitenskapelig ved å introdusere studentene til noen sentrale sider ved humanistisk forskning. I tillegg gir emnet en innføring i akademisk skriving.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og hjemmeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/2 2 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt
Hjemmeeksamen 1/2 A - F Alle.

Skriftlig eksamen er en kortsvarsoppgave og avholdes midt i semesteret. Hjemmeeksamen i akademisk skriving (2000 ord +/- 10%) leveres inn i slutten av semesteret.Begge eksamensdeler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Minimum 80% obligatorisk oppmøte på seminarrekke
Studenten må oppfylle kravet om 80% obligatorisk oppmøte på seminarrekken for å kunne få levere hjemmeeksamen i denne delen av emnet.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Greta Brodahl
Studiekoordinator: Margrethe Melin
Arbeidsformer
Forelesning og seminar
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Examen facultatum - Humaniora (EXF100) 7.5
Examen philosophicum og examen facultatum (EPF100) 7.5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto