Astronomi og astrofysikk (FYS220)

Kurset gir en innføring i Astronomi og Astrofysikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

FYS220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Først beskrives stjernehimmelen og astronomiens historie. Den nødvendige fysikk introduseres kort (tyngdekraft, Keplerbevegelse, lys, atomspektre, termodynamikk og begrep fra statistisk fysikk). Observasjonelle metoder introduseres.

Deretter gjennomgås stjerners struktur, fødsel, utvikling og død. En rekke astronomiske objekter og fenomener presenteres, herunder binære stjerner, sorte hull, hvite dverger og røde kjempestjerner. Et antall metoder til avstandsbestemmelse introduseres.

Galakser, galaksehoper og universets struktur på kosmologisk skala beskrives, og der blir gitt et overblikk over universets historie.

Endelig fokuseres det på solsystemet og dets opprinnelse, planeter, måner, gas, støv og muligheten for liv på andre planeter.

Merk at eksamen gis på det språket emnet foreleses i.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at:

K1: Studenten har god kunnskap om universets bestanddeler, oppbygning og historie.

K2: Studenten har kunnskap om astronomiske forskningsmetoder, observasjoner, instrumenter og analyse av data.

F1: Studenten er i stand til å reflektere over og beskrive sentrale fysiske prosesser i universet, på bakgrunn av grunnleggende fysikk (typisk gravitasjon, elektromagnetisme og atomfysikk). Eksempelvis planetbevegelse, termodynamikk i stjerner, emisjon og absorpsjon av lys og annen stråling.

F2: Studenten kan gjøre enkle beregninger vedr. astronomiske problemstillinger.

G1: Studenten har en overordnet forståelse av jordens og menneskets plass i universet.

G2: Studenten er i stand til å tilegne seg, strukturere og presentere faglig stoff muntlig og skriftlig.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Mekanikk, MAT100 Matematiske metoder 1
Minimum forkunnskap er Studiespecialisering og R1 + R2 fra Videregående skole. Det er en fordel med også FYS100 Mekanikk og MAT100 Matematiske Metoder 1.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator 1)

1) Kalkulatoren skal være enkel (ikke-programmerbar). Se hvilke kalkulatorer som er godkjente under "Hjelpemidler på skoleeksamen" på nettsidene våre.

Eksamenen er med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentpresentasjon
Studentpresentationer af dele af pensum. Hver student presenterer et tema (typisk svarende til et kapitel i tekstbogen). Presentationen varer 45 mins, inklusiv spørgsmål og kommentarer fra publikum. Må godkendes af faglærer for at studenten kan få adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Anders Tranberg

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Emnet har 6 undervisningstimer hver uge. Forelæsninger, studentpresentationer, opgaveregning.

Det vil også bli anledning til at observere nogle af de astronomiske objekter, som indgår i kurset. Dette foregår om aftenen, og deltagelse er valgfrit. Hvornår disse samlinger finder sted vil afhænge af vejret.

Undervisningsspråk: Skandinavisk eller Engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Astronomi (FYS110_1) 10

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Lektorutdanning for trinn 8-13 Matematikk og fysikk - femårig integrert master

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto