Hopp til hovedinnhold

Metoder i refleksjonsseismikk GEO520

Refleksjonsseismiske metoder utgjør geofysikkens hovedverktøy for bruk innen oljeindustrien til hydrokarbonleting og -produksjon. For å utføre passende og gyldig tolkning av seismiske data er det nødvendig at man først har grundig kjennskap til de geofysiske prinsipper bak de ulike aspekter av seismisk datainnsamling og de forskjellige moduler involvert i seismisk data prosessering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

GEO520

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser

Læringsutbytte
Etter å ha fullført kurset skal studenten være i stand til å:
 • Beherske de grunnleggende prinsippene bak seismisk bølgeforplantning og stråleteori, inklusive det matematiske fundament, men med vekt på de fysiske begrepene som teorien bygger på.
 • Være kjent med de ulike betraktinger som man må ta hensyn til når man samler seismisk data enten i land- eller til sjøs.  
 • Kunne de forskjellige trinnene i seismisk data prosessering, fra rådata til endelig seksjon (snitt). Dette gjelder både prinsippene og parametrene som er involvert i hver enkelt prosesseringsmodul, så vel som brukssekvensen for disse.
 • Forstå hvordan mange konsepter innenfor seismisk data prosessering og tolkning henger sammen, og hvordan disse konseptene brukes i form av seismiske attributter og spesialiserte teknikker.
Innhold
 • Grunnleggende seismisk bølgeteori.
 • Seismisk hastighet, stråleteori, amplitude.
 • Refleksjonsseismiske ankomster (events).
 • Seismisk datainnsamling.
 • Seismisk dataprosessering.
 • Grunnleggende seismiske tolkningsteknikker.
 • Spesialiserte teknikker.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BPG150 Geofysiske metoder i petroleumsvirksomheten, PET110 Geofysikk og brønnlogging
Eksamen / vurdering

Mappevurdering, prosjektrapport og skoleeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 3/10 A - F
Prosjektrapport 3/10 A - F

Emnet har en løpende vurdering bestående av en mappe, prosjektrapport, og en avsluttende eksamen. Alle deler må være bestått for at man skal oppnå en samlet karakter i emnet. Mappevurderingen består av 4-6 Oppgaveinnleveringer. Det gis ikke karakter på mappen før alle deler er innlevert og mappen som helhet sensureres. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter på mappen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Wiktor Waldemar Weibull
Instituttleder: Alejandro Escalona Varela
Arbeidsformer
Deltakelse i undervisningen er viktig siden kurset vil inkludere både forelesninger, oppgaver i timene, trening av dataferdigheter og bruk av geofysisk programvare, i tillegg til bruk av de ervervede ferdigheter i laboratoriet.
Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Emneevaluering
Standard UiS-prosedyre.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Metoder i refleksjonsseismikk (MPG240) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto