Forkurs i matematikk (HH200)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

HH200

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Tilbudet gjelder studenter som skal ta BØK108 Matematikk for økonomer i høstsemesteret.

Hvorfor forkurs - og hvem bør delta?

Studentene begynner på bachelorstudiet med svært ulike forutsetninger, både når det gjelder

  • hvilket matematikkfag de hadde på videregående
  • hvor gode kunnskaper de faktisk har fra videregående
  • hvor lenge det er siden du hadde matematikk.

Målet med kurset er å hjelpe deltakerne til å friske opp kunnskapene fra videregående, for å stille sterkere når høstsemesteret går i gang for fullt.

Forkurset er ikke obligatorisk, men anbefales for nye studenter som er usikre på egen matematikkbakgrunn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne skal studentene ha kunnskap om:

  • Matematiske metoder som er nødvendig forkunnskap til emnet BØK108
  • Hva tall, regnearter, algebra, brøk, potenser, likninger, likningssystem, ulikheter og prosenter er, og hvorfor de er viktige i matematisk metode

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene kunne:

  • Bruke og regne med tall, regnearter, algebra, brøk, likninger, likningssystem, ulikeheter og prosenter
  • Løse matematiske oppgaver med ulike tall, regnearter, algebra, brøk, likninger, likningssystem, ulikeheter og prosenter

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Fagperson(er)

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto